29.03.2013
Agnieszka Muszka

Szkolenie z inicjatywy lokalnej

Szkolenie z inicjatywy lokalnej

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie po raz II zaprasza  przedstawicieli  Organizacji pozarządowych, Sołtysów na szkolenie warsztatowe pt. Inicjatywa lokalna jako nowy instrument współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w zakresie realizacji zadań publicznych.

Cel szkolenia: Dostarczenie wiedzy z zakresie odpowiedzialności mieszkańców i możliwości uczestniczenia w realizacji zadań publicznych i działalności pożytku publicznego, oraz wiedzy dot. przygotowania wniosków o realizację zadania publicznego.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA :

  1. Przedstawienie programu szkolenia
  2. Sfera zadań publicznych- analiza zasobów ustawowych; Ustawa z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Działalność pożytku publicznego
  4. Lokalna społeczność jako III sektor gospodarki narodowej- formy działalności- Inicjatywa lokalna jako forma wsparcia III sektora
  5. Praca w grupach
  6. Pojęcie inicjatywy lokalnej w świetle ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
  7. Katalog zadań będących przedmiotem inicjatywy lokalnej i warunki ich realizacji
  8. Obowiązki samorządu terytorialnego: tryb i szczegółowe kryteria wyboru zadań publicznych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej- ocena i wybór
  9. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  10. Podsumowanie

 

 

 

TERMIN SZKOLENIA:  09.04.2013 godz. 9.30  (zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą do 08 kwietnia 2013 do godz. 12.00)

 

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Sala narad: Urzędu Gminy Zgorzelec, ul Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

 

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE  DO  08 kwietnia do godziny 12:00. TEL. 75 78 13 163, e-mail promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty