28.09.2007
Agnieszka Muszka

Szkolenia

Szkolenia

Rozpoczęła się rekrutacja na szkolenie Budowanie projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1-2 październik 2007r w Zgorzelcu, oraz 8-9 październik w Lubawce.

OFERTA


Regionalny Ośrodek EFS to projekt realizowany przez Fundację „Merkury”,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.


Obszar działania ośrodka obejmuje Miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, powiat bolesławiecki, powiat lwówecki, powiat lubański, powiat kamiennogórski, powiat zgorzelecki. Wsparcie szkoleniowe, doradcze i animacyjne jest bezpłatne i adresowane głównie do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji szkoleniowych, przedsiębiorców, publicznych służb zatrudnienia, ochotniczych hufców  pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców, szkół i jednostek naukowych. Formą działań, która spotkała się z największym odzewem są szkolenia. Zakres tematyczny szkoleń oscyluje wokół projektów i wszystkiego co z nimi związane. Począwszy od dwudniowych szkoleń specjalistycznych z rachunkowości, prawa zamówień publicznych obowiązków formalno-prawnych ngo, Public Relations, monitoringu i ewaluacji, czy pozyskiwania środków w nowym okresie programowania po cykle szkoleniowe takie jak Akademia Partnerstwa Lokalnego, Pracownia EFS i Szkoła EFS. Do końca roku 2007 przeprowadzimy szkolenia z Budowania projektu finansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a także drugi cykl szkoleń Jeleniogórskiej Szkoły EFS.Regionalny Ośrodek EFS prowadzi również działania animacyjne w Bogatyni, Szklarskiej Porębie i Gryfowie Śląskim.  Efektem spotkań ma być w przyszłości zawiązanie  partnerstwa na rzecz rozwoju. Uczestnicy starają się wyodrębnić obszary w których widzą wspólną drogę na rozwiązanie lokalnych problemów.
Wszystkie osoby, które czują, że nie posiadają odpowiedniej  wiedzy do działań,
nie pewni jak i skąd pozyskać na nie fundusze czy borykają się z zawiłością przepisów mogą skorzystać z doradztwa ogólnego, bądź specjalistycznego w biurze Regionalnego Ośrodka, lub poprosić doradców o przybycie do Państwa siedziby.


 


KONTAKT


58-500 Jelenia Góra
ul. Jasna 11
http://www.jeleniagora.roefs.pl/
Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Infolinia: 0801 906 300, (075) 642 20 00
E-mail: roszefs@merkury.org.pl
Skype: infoefs.jgora
Tlen: infoefsjgora
GG: 5704732


 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty