09.04.2014
Agnieszka Muszka

Strażacy zdają sprawę

Strażacy zdają sprawę

Od stycznia trwały spotkania sprawozdawcze w siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Gryfów Śl. Ostatnie odbyły się w marcu. 

– Podczas tych zebrań podsumowywaliśmy działalność za poprzedni rok i omawialiśmy bieżącą działalność – mówi Stanisław Jóźwiak, inspektor ds. zarządzania kryzysowego w gryfowskim ratuszu. – Złożone zostały sprawozdania finansowe i raporty nt. wyposażenia. Podczas spotkań omawiana była także profilaktyka i szkolenia strażaków.
Na terenie gminy Gryfów Śl. zlokalizowanych jest 7 ochotniczych jednostek straży pożarnej w tym jedna ujęta w krajowym systemie ratowniczo-gasniczym, która mieści się w samym mieście.
W 2013 roku wydatki poniesione przez miejscowy samorząd na działalność OSP wyniosły nieco ponad 80 tys. zł. W ramach tych pieniędzy realizowano wynagrodzenia, ekwiwalenty pieniężne, a także zakup paliwa i części zamiennych do sprzętów i samochodów OSP. Warto jeszcze wspomnieć, że w 2013 roku gryfowscy strażacy byli bardzo aktywni i gotowi do przeciwdziałania wobec najprzeróżniejszych działań kryzysowych. Pożarnicy z OSP w Gryfowie wyjeżdżali w teren aż 112 razy (do 28 pożarów, 79 miejscowych zagrożeń, 3 alarmów fałszywych i 2 ćwiczebne), Z Krzewia Wielkiego do 2, z Młyńska do 5, z Proszówki 1, z Rząsin 13 (3 pożary i 10 miejscowych zagrożeń), z Ubocza 5 (1 pożar i 4 miejscowe zagrożenia), a z Wolbromowa 4. W sumie strażacy-ochotnicy w 2013 roku podejmowali aż 142 interwencje.
W spotkaniach sprawozdawczych uczestniczyli członkowie zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP, burmistrz Olgierd Poniźnik i przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, a także przedstawiciele powiatowych pożarników ze Lwówka Śl.

– Podczas tych zebrań podsumowywaliśmy działalność za poprzedni rok i omawialiśmy bieżącą działalność – mówi Stanisław Jóźwiak, inspektor ds. zarządzania kryzysowego w gryfowskim ratuszu. – Złożone zostały sprawozdania finansowe i raporty nt. wyposażenia. Podczas spotkań omawiana była także profilaktyka i szkolenia strażaków.

Na terenie gminy Gryfów Śl. zlokalizowanych jest 7 ochotniczych jednostek straży pożarnej w tym jedna ujęta w krajowym systemie ratowniczo-gasniczym, która mieści się w samym mieście.

W 2013 roku wydatki poniesione przez miejscowy samorząd na działalność OSP wyniosły nieco ponad 80 tys. zł. W ramach tych pieniędzy realizowano wynagrodzenia, ekwiwalenty pieniężne, a także zakup paliwa i części zamiennych do sprzętów i samochodów OSP. Warto jeszcze wspomnieć, że w 2013 roku gryfowscy strażacy byli bardzo aktywni i gotowi do przeciwdziałania wobec najprzeróżniejszych działań kryzysowych. Pożarnicy z OSP w Gryfowie wyjeżdżali w teren aż 112 razy (do 28 pożarów, 79 miejscowych zagrożeń, 3 alarmów fałszywych i 2 ćwiczebne), Z Krzewia Wielkiego do 2, z Młyńska do 5, z Proszówki 1, z Rząsin 13 (3 pożary i 10 miejscowych zagrożeń), z Ubocza 5 (1 pożar i 4 miejscowe zagrożenia), a z Wolbromowa 4. W sumie strażacy-ochotnicy w 2013 roku podejmowali aż 142 interwencje.

W spotkaniach sprawozdawczych uczestniczyli członkowie zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP, burmistrz Olgierd Poniźnik i przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, a także przedstawiciele powiatowych pożarników ze Lwówka Śl.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty