06.03.2014
Agnieszka Muszka

Statystyczne badania rolnicze w 2014 r.

Statystyczne badania rolnicze w 2014 r.

jak co roku Główny Urząd Statystyczny w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całym kraju przeprowadza badania statystyczne, których głównym celem jest pozyskanie danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanej przez kraje UE. 
W 2014 r. będą to następujące badania:

Szanowni Państwo,

Główny Urząd Statystyczny (GUS) corocznie przeprowadza na terenie całego kraju

OBOWIĄZKOWE BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH.

Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach rolnych przez: ankieterów

– metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego.

1. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-KSRB),
2. Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-KSRA),
3. Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR),
4. Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb),
5. Badanie niektórych ziemiopłodów rolnych (formularz R-r-pw),
6. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).
Chcielibyśmy prosić Państwa o pomoc w ich promowaniu. 
Przesyłamy w załączeniu informację o badaniach rolnych prowadzonych w tym roku kalendarzowym, z uprzejmą prośbą o jej ekspozycję na stronie internetowej Urzędu oraz w budynku Urzędu Gminy/Miasta tak, aby klienci Państwa Urzędu mogli zapoznać się z jej treścią.  
Z wyrazami szacunku
ZASTĘPCA DYREKTORA
URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
we Wrocławiu
/-/ Halina Woźniak

TERMINARZ BADAŃ GOSPODARSTW ROLNYCH W 2014 R.:

  •  badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

(formularz R-KSRB), miesiące: marzec, czerwiec – lipiec, grudzień;

  • badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

(formularz R-KSRA), miesiące: czerwiec – lipiec, grudzień;

  •  czerwcowe badanie rolnicze

(formularz R-CzBR), miesiące: czerwiec – lipiec;

  •  badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku

(formularz R-r-zb), miesiąc sierpień;

  •  badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych

(formularz R-r-pw), miesiąc listopad;

  •  ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

(formularz AK-R), miesiące: czerwiec – lipiec, grudzień.

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA PAŃSTWA AKTYWNY UDZIAŁ W BADANIACH

Niezbędne informacje można uzyskać:

1. pisząc na adres e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl

2. telefonicznie w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu i w jego Oddziałach:

we Wrocławiu – tel. 71 37-16-300,

w Jeleniej Górze – tel. 75 64-24-001,

w Legnicy – tel. 76 86-65-200,

w Wałbrzychu – tel. 74 88-69-200.

Dane zbierane i gromadzone przez statystykę publiczną są poufne i podlegają szczególnej ochronie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych znajdą Państwo na stronach internetowych GUS: 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2014/harmonogram.htm

Drukuj/generuj pdf

Na skróty