15.05.2013
Agnieszka Muszka

Sprzątanie wsi Proszówka

Sprzątanie wsi Proszówka

W dniu 23 kwietnia 2013 roku mieszkańcy Proszówki spotkali się by  wspólnie sprzątać: lasek przy Zamku Gryf, laski przydrożne, pobocza rowów i drogi rozciągającej się przez całą wieś. Początek akcji zaplanowany był na 1800 przy Zamku Gryf. Dodajmy, że tego typu wiosenne akcje w miejscowości Proszówka  odbywają  się corocznie z inicjatywy sołtysa – Jana Augusta i Rady Sołeckiej, w działanie zaangażowani są wszyscy mieszkańcy wsi z Radą Sołecką na czele. Podczas wielkiego sprzątania wsi  uczestnicy w kilka godzin zebrali ogromną ilość odpadów.

Mieszkańcy  dbają  o to aby zachować naturalne warunki środowiskowe. Troska o zachowanie czystego środowiska staje się wyróżnikiem lokalnej i gościnnej społeczności. Przez Proszówkę przejeżdża wielu turystów korzystających z naszych walorów krajobrazowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji sprzątania wsi i zachęcamy już dziś do udziału w kolejnych!

Rada Sołecka wsi Proszówka

Drukuj/generuj pdf

Na skróty