25.06.2015
Agnieszka Muszka

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

23 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta odbyła się sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Głównymi tematami obrad były: Turystyczne zagospodarowanie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Funkcjonowanie klubów i stowarzyszeń sportowych na terenie Gminy Gryfów Śląski.

W sesji wzięli udział zaproszeni goście: zastępca dyrektora biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Jakub Feiga, Pani Magdalena Tworek – opiekun gminy z ramienia DOT, Mirosław Zdulski – menadżer ds. projektów w Euroregionie Nysa, Bogdan Ludkowski właściciel hotelu „Stacja nad Kwisą” oraz przedstawiciele klubów sportowych.

W części sesji dotyczącej turystyki Burmistrz Olgierd Poniźnik przedstawił Program turystycznego zagospodarowania gminy Gryfów Śląski na lata 2015-2020.
W planie znalazły się m.in. takie punkty jak:
• promocja gospodarstw agroturystycznych oraz prywatnych obiektów turystycznych,
• wyznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego szlaków turystycznych oraz ich tworzenie,
• budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym torze kolejowym (Oleszna Podgórska–Ubocze),
• budowa pieszo-rowerowej ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej wokół Jeziora Złotnickiego w Gryfowie Śląskim,
• budowa ścieżki Rowerem Wokół Gór Izerskkich. Przygraniczna dostępność kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa wokół Gór Izerskich,
• wykonanie pamiątki turystycznej z Gryfowa Śląskiego (ogłoszenie konkursu na pamiątkę),
• wydawanie folderów, przewodników, map oraz gadżetów promujących gminę
oraz promocja na targach turystycznych (z wykorzystaniem potencjału Towarzystwa Miłośników Gryfowa oraz przy wsparciu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej).

W dziale Obiekty zabytkowe i parki burmistrz podkreślił takie zadania jak:
• zagospodarowanie ruin Zamku Podskale w Rząsinach (wiązałoby się to z odkupieniem działki pod drogę dojazdową do ruin zamku) oraz rewitalizację parku przy ul. Parkowej i Partyzantów w Gryfowie Śląskim.
Na powyższe projekty gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne. Podsumowując burmistrz stwierdził: turystyka była do tej pory na uboczu działań gminy i chcemy w tej kadencji nadać jej odpowiednią rangę.

W punkcie szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe radny Grzegorz Piejko przedstawił przygotowaną wraz z radnym Mateuszem Królakiem filmową prezentację projektu malowniczej trasy rowerowej wokół Jeziora Złotnickiego – z Gryfowa do Zapory na Jeziorze Złotnickim. Radni zaproponowali, aby na trasie stworzyć atrakcje dla dzieci i młodzieży (zjazdy, skocznie) oraz by w projekcie przewidziano również ścieżkę dla pieszych.

Następnie, przedstawiciel Euroregionu, Mirosław Zdulski omówił założenia projektu pn.: „Rowerem wokół Gór Izerskich”. Projekt ten zakłada utworzenie kompleksowej trasy ścieżek rowerowych przebiegających przez miejsca dziedzictwa kultury i przyrody u podnóża Gór Izerskich po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Trasa ta będzie również przebiegała przez Gryfów Śląski. Jedna z koncepcji zakłada przyłączenie się do projektu poprzez stworzenie ścieżki rowerowej wokół Zalewu Złotnickiego.

W części sesji poświęconej klubom i stowarzyszeniom sportowym, ich przedstawiciele Paweł Kaczmar (Atleta Rząsiny), Marek Makowski (Rada Gminna LZS), Arkadiusz Cichoń (UKS ZSZOiZ) zaprezentowali materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania klubów. Po prezentacji wywiązała się żywiołowa dyskusja dotycząca m.in. możliwości uaktywnienia sportu wiejskiego oraz nakładów finansowych na sport z budżetu gminy. Burmistrz przekazał prośbę o większą aktywność klubów na rzecz środowiska, dziękując jednocześnie za utworzenie szkółki tenisa dla dzieci przy LZS Błękitni Krzewie Wielkie.

Na stronie internetowej BIP (www.bip.gryfow.pl) w zakładce Prawo lokalne dostępne są treści uchwał Rady Miejskiej oraz protokoły z sesji. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Oprac. Marzena Wojciechowska,
Fot.: Artur Grabowski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty