18.11.2016
Agnieszka Muszka

Samorząd najwyższej jakości

Samorząd najwyższej jakości

„Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia”

Celem projektu jest poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 7 JST grupy docelowej poprzez działania nakierowane na podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Okres realizacji projektu 1 października 2016 do 31 marca 2018.

Dofinansowanie projektu z UE:   1 333 983,84

 

PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE DLA:

v  195. pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego

v  7. jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego

REALIZOWANE ZADANIA:

 

ü  Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w obszarze podatków i opłat lokalnych

ü  Wdrażanie rozwiązań zarządczych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

ü  Doskonalenie kompetencji kadr JST w obszarze podatków i opłat lokalnych

ü  Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji i poprawa obsługi klienta w zakresie zarządzania nieruchomościami

ü  Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze nieruchomości komunalnych

ü  Wsparcie JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości oraz elektronizacji procesu świadczenia usług w obszarze zarządzania nieruchomościami

Umbrella Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
i Beta Consult Bohdan Turowski oraz z 7. jednostkami samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego:

  • Gminą Miejską Wałbrzych
  • Gminą Gryfów Śląski
  • Gminą Lubomierz
  • Gminą Mirsk
  • Gminą Miejską Piechowice
  • Gminą i Miastem Lwówek Śląski
  • Gminą Wleń

realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:

„Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia”

Drukuj/generuj pdf

Na skróty