02.01.2018
Agnieszka Muszka

Samorząd najwyższej jakości od administrowania do współrządzenia

Samorząd najwyższej jakości od administrowania do współrządzenia

Umbrella Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
i Beta Consult Bohdan Turowski oraz z 7. jednostkami samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego:
Gminą Miejską Wałbrzych
Gminą Gryfów Śląski
Gminą Lubomierz
Gminą Mirsk
Gminą Miejską Piechowice
Gminą i Miastem Lwówek Śląski
Gminą Wleń
realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:
„Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia”

Umbrella Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.i Beta Consult Bohdan Turowski oraz z 7. jednostkami samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego:Gminą Miejską Wałbrzych, Gminą Gryfów Śląski, Gminą Lubomierz,  Gminą Mirsk, Gminą Miejską Piechowice, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Wleń realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:
„Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia”.

Celem projektu jest poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 7 JST grupy docelowej poprzez działania nakierowane na podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.
Okres realizacji projektu 1 października 2016 do 31 marca 2018.
Wartość projektu: 1 582 800,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 333 983,84 zł
Wkład własny: 248 816,16 zł
PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE DLA:
195. pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego
7. jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego
REALIZOWANE ZADANIA:
Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w obszarze podatków i opłat lokalnych
Wdrażanie rozwiązań zarządczych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
Doskonalenie kompetencji kadr JST w obszarze podatków i opłat lokalnych
Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji i poprawa obsługi klienta w zakresie zarządzania nieruchomościami
Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze nieruchomości komunalnych
Wsparcie JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości oraz elektronizacji procesu świadczenia usług w obszarze zarządzania nieruchomościami
PLANOWANE EFEKTY:
  7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożą rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz w obszarze zarządzania nieruchomościami.
  20% przyrost punktacji dla urzędów w wyniku samooceny CAF 2 w stosunku do samooceny nr 1
  Min. 150 pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy podniosą kwalifikacje w ramach specjalistycznych szkleń

Celem projektu jest poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 7 JST grupy docelowej poprzez działania nakierowane na podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.Okres realizacji projektu 1 października 2016 do 31 marca 2018.
Wartość projektu: 1 582 800,00 złDofinansowanie projektu z UE: 1 333 983,84 złWkład własny: 248 816,16 zł
PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE DLA:
195. pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego 7. jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego
REALIZOWANE ZADANIA:
Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w obszarze podatków i opłat lokalnych

Wdrażanie rozwiązań zarządczych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Doskonalenie kompetencji kadr JST w obszarze podatków i opłat lokalnych

Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji i poprawa obsługi klienta w zakresie zarządzania nieruchomościami

Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze nieruchomości komunalnych

Wsparcie JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości oraz elektronizacji procesu świadczenia usług w obszarze zarządzania nieruchomościami

PLANOWANE EFEKTY:
7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożą rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz w obszarze zarządzania nieruchomościami.  20% przyrost punktacji dla urzędów w wyniku samooceny CAF 2 w stosunku do samooceny nr 1  Min. 150 pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy podniosą kwalifikacje w ramach specjalistycznych szkleń

Drukuj/generuj pdf

Na skróty