05.03.2014
Agnieszka Muszka

Rozwojowa strategia

Rozwojowa strategia

Kilkumiesięczne prace nad Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2014-2020 dobiegły końca. Ich efektem jest dokument, który stanowi wytyczne dla wieloaspektowego rozwoju subregionu.

Strategia w liczbach przedstawia się następująco. Pracowało nad nią 101 osób, które uczestniczyły w pięciu warsztatach strategicznych. Zespół ds. opracowania strategii liczył 18 członków, którzy odbyli w sumie 6 posiedzeń. Koszt opracowania dokumentu to ok. 10 tys. zł, w tym praca moderatora 9 tys. zł i koszt przygotowania warsztatów ok. 1 tys. zł. Tyle statystyka. Jednak to nie ona stanowi o wartości wypracowanych założeń, ale cel, jaki ich twórcy sobie założyli. Czym zatem jest owa „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gryfów Śl.”?
– Dokument ten pokazuje obszary i kierunki działania, które maja zoptymalizować szanse realizacji wizji naszej gminy i miasta – powiedział podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Jerzy Andrzejczak, sekretarz gminy i miasta. – Zadania do wykonania są szczytne, warte tego, aby o nie powalczyć, ponieważ każdy mieszkaniec chce żyć lepiej, dostatniej, w czystej i piękniej przestrzeni. Te obszary życia społeczno-gospodarczego powinny stać się siłą napędową naszej gminnej społeczności.
Jak podkreślają twórcy dokumentu – nie ogranicza się ona tylko do zadań realizowanych bezpośrednio „z urzędu”, ale proponuje zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie i na rzecz rozwoju gminy.
– Dziękuję wszystkim, którzy nad tym dokumentem pracowali. Wykonali oni ogromną pracę, aby mógł on ujrzeć światło dzienne – podsumował Jerzy Andrzejczak.

Strategia w liczbach przedstawia się następująco. Pracowało nad nią 101 osób, które uczestniczyły w pięciu warsztatach strategicznych. Zespół ds. opracowania strategii liczył 18 członków, którzy odbyli w sumie 6 posiedzeń. Koszt opracowania dokumentu to ok. 10 tys. zł, w tym praca moderatora 9 tys. zł i koszt przygotowania warsztatów ok. 1 tys. zł. Tyle statystyka. Jednak to nie ona stanowi o wartości wypracowanych założeń, ale cel, jaki ich twórcy sobie założyli. Czym zatem jest owa „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gryfów Śl.”? – Dokument ten pokazuje obszary i kierunki działania, które maja zoptymalizować szanse realizacji wizji naszej gminy i miasta – powiedział podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Jerzy Andrzejczak, sekretarz gminy i miasta. – Zadania do wykonania są szczytne, warte tego, aby o nie powalczyć, ponieważ każdy mieszkaniec chce żyć lepiej, dostatniej, w czystej i piękniej przestrzeni. Te obszary życia społeczno-gospodarczego powinny stać się siłą napędową naszej gminnej społeczności.Jak podkreślają twórcy dokumentu – nie ogranicza się ona tylko do zadań realizowanych bezpośrednio „z urzędu”, ale proponuje zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie i na rzecz rozwoju gminy.- Dziękuję wszystkim, którzy nad tym dokumentem pracowali. Wykonali oni ogromną pracę, aby mógł on ujrzeć światło dzienne – podsumował Jerzy Andrzejczak.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty