06.09.2017
Agnieszka Muszka

Remont ul. Andersa w Gryfowie Śląskim

Remont ul. Andersa w Gryfowie Śląskim

Pod koniec lipca br. odbył się odbiór wyremontowanej ul. Andersa.

Wykonawcą prac było KONSORCJUM FIRM – Lider: Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD z Lwówka Śląskiego.

Partnerem natomiast Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych  i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. z Nowogrodźca. 

Inwestycja polegała na wymianie sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m obramowana krawężnikiem oraz ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej, który kieruje wody opadowe z jezdni i chodników do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. Wykonano obustronne chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Krawężnik na całej długości  zatopiony jest  w celu łatwego parkowania wzdłuż ulicy i dostępu do wjazdów na posesje. W obrębie skrzyżowań  wymieniono także oznakowanie.

Inwestycja polegała na wymianie sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m obramowana krawężnikiem oraz ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej, który kieruje wody opadowe z jezdni i chodników do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. Wykonano obustronne chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Krawężnik na całej długości  zatopiony jest  w celu łatwego parkowania wzdłuż ulicy i dostępu do wjazdów na posesje. W obrębie skrzyżowań  wymieniono także oznakowanie.

Wartość zadania to 534 647,05 zł pokryta została w całości z budżetu gminy.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty