09.03.2017
Agnieszka Muszka

Przypominamy o możliwości usunięcia odpadów zawierających azbest

Przypominamy o możliwości usunięcia odpadów zawierających azbest

Wnioski o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowego lub elewacji budynku mieszkalnego lub gospodarczego można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Dofinansowanie wynosi do 100 % wysokości kosztów, za wyjątkiem Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych itp. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o zakwalifikowaniu się do uzyskania dotacji. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków na dany rok przechodzą na rok następny. Czas oczekiwania na demontaż wyrobów zawierających azbest od momentu złożenia wniosku, z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej, wynosi około rok. Gotowy wniosek do wypełnienia można pobrać ze strony Starostwa Powiatowego www.powiatlwowecki.pl, jak również w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski – pok. nr 3, parter.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty