09.04.2014
Agnieszka Muszka

Przykłady godne naśladowania

Przykłady godne naśladowania

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety i każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Nie tylko w obchodzonym już niedługo, bo 22 kwietnia Dniu Ziemi, ale każdego dnia.

Dlatego też uczniowie klasy IIb  (wielozawodowa)  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wraz z opiekunką grupy  Panią Agatą Pender w dniach 7 i 11 marca 2014 r.  udali się do parku miejskiego w Gryfowie Śląskim ,  pozbierać śmieci, wygrabić liście i aby  w ten sposób  pomóc  przyrodzie. 
Drugim takim pozytywnym przykładem, jest  inicjatywa Pani Sołtys Krzewia Wielkiego         i Młodzieżowej Drużyny OSP pod wodzą  Naczelnika OSP Piotra Jagiełło. W sobotę – 29 marca 2014 roku grupa 12 osób sprzątała pobocza dróg w sołectwie. 
Worki i rękawice oraz odbiór pokaźnych stert  zapełnionych worków  zapewnił Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
Tego typu akcje oraz działania  to świetna lekcja ekologii, gdyż edukacja ekologiczna ma sens jeśli przeprowadzana jest nie tylko w formie teoretycznej, ale i również   praktycznej.
Krystyna Samborska

Dlatego też uczniowie klasy IIb (wielozawodowa) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wraz z opiekunką grupy Panią Agatą Pender w dniach 7 i 11 marca 2014 r. udali się do parku miejskiego w Gryfowie Śląskim,  pozbierać śmieci, wygrabić liście i aby w ten sposób pomóc przyrodzie. 

Drugim takim pozytywnym przykładem, jest inicjatywa Pani Sołtys Krzewia Wielkiego i Młodzieżowej Drużyny OSP pod wodzą Naczelnika OSP Piotra Jagiełło. W sobotę – 29 marca 2014 roku grupa 12 osób sprzątała pobocza dróg w sołectwie. 

Worki i rękawice oraz odbiór pokaźnych stert zapełnionych worków zapewnił Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Tego typu akcje oraz działania to świetna lekcja ekologii, gdyż edukacja ekologiczna ma sens jeśli przeprowadzana jest nie tylko w formie teoretycznej, ale i również praktycznej.

Krystyna Samborska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty