12.05.2014
Agnieszka Muszka

Przyjazne miejsce

Przyjazne miejsce

Między ul. Uczniowską a Lwowską w Gryfowie Śl. jeszcze do niedawna znajdował się nieco zaniedbany skwer.

W końcu jednak metodą gospodarczą – dzięki Arkadiuszowi Buczyńskiemu – udało się ten teren wykarczować. Następnie Zakład Budżetowy dokładnie oczyścił teren, by w kolejnym etapie wykonać główną ścieżkę, przy której ustawione zostaną trzy ławki pozyskane po rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Kolejowej. Pieczę nad tym miejscem sprawować będzie radny Wilhelm Gałucha, który mieszka po sąsiedzku. Z inicjatywy cieszy się bardzo burmistrz Olgierd Poniźnik. Wszystko dlatego, że jest to kolejne przyjazne miejsce w Gryfowie, które służyć będzie mieszkańcom.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty