20.03.2017
Agnieszka Muszka

Projekt Z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat

Projekt Z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Innowacyjna edukacja przedszkolna z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat”. Liderem projektu o wartosci 562 050,00 zł jest Gmina Mirsk a partnerem Gmina Gryfów Śląski. Projekt realizowany jest w dwóch przedszkolach przez 10 miesięcy do 28 lutego 2018 r. Zakłada wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego oraz innych umiejetności w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny w grupach przedszkolnych oraz cykl dodatkowych zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, informatycznych, logopedycznych ,społeczno-emocjonalnych  i bajkoterapii. Przedszkole zostanie wyposażone w nowy sprzęt audiowizualny w postaci 26 tabletów, interaktywnego monitora. Placówka wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne, relaksacyjne, sprzęt do ogrodu przedszkolnego. Nauczyciele z obu przedszkoli zostaną przeszkoleni przez mentorów  Annę Basińska i Teresę Pietralę pracowników Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat modelowania dialogów nowatorską metodą powstałą w Stanach Zjednoczonych Questioning the Author,zasad planowania pracy metodą projektów z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,aranżacji przestrzeni i centrum badawczego, innowacyjnych metod nauki języka angielskiego,wykorzystania  niestandartowych gier w edukacji najmłodszych oraz szereg warsztatów dotyczących multimediów w edukacji przedszkolnej. Nowa metoda QtA to zbiór technik,dzięki której nauczyciel wspiera aktywność dziecka podczas rozmów sterowanych i działań dotyczących wybranego tematu.Wykorzystany zostanie w każdej grupie wiekowej program T@BLIT, który w pełni stwarza przedszkolakom dogodne warunki, by odkrywały, wspierały się,dyskutowały nad róznorodnymi zagadnieniami. Zachęca dzieci do poszukiwania informacji w różnych źródłach, rozwija twórcze myślenie, wiarę we własne możliwości.
                                                                                          Bożena Kulesa

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Innowacyjna edukacja przedszkolna z językiem angielskim i multimediami za Pan Brat”. Liderem projektu o wartosci 562 050,00 zł jest Gmina Mirsk a partnerem Gmina Gryfów Śląski. Projekt realizowany jest w dwóch przedszkolach przez 10 miesięcy do 28 lutego 2018 r. Zakłada wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego oraz innych umiejetności w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny w grupach przedszkolnych oraz cykl dodatkowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, informatycznych, logopedycznych ,społeczno-emocjonalnych i bajkoterapii. 

Przedszkole zostanie wyposażone w nowy sprzęt audiowizualny w postaci 26 tabletów, interaktywnego monitora. Placówka wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne, relaksacyjne, sprzęt do ogrodu przedszkolnego. Nauczyciele z obu przedszkoli zostaną przeszkoleni przez mentorów  Annę Basińska i Teresę Pietralę pracowników Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat modelowania dialogów nowatorską metodą powstałą w Stanach Zjednoczonych Questioning the Author,zasad planowania pracy metodą projektów z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,aranżacji przestrzeni i centrum badawczego, innowacyjnych metod nauki języka angielskiego,wykorzystania  niestandartowych gier w edukacji najmłodszych oraz szereg warsztatów dotyczących multimediów w edukacji przedszkolnej. Nowa metoda QtA to zbiór technik,dzięki której nauczyciel wspiera aktywność dziecka podczas rozmów sterowanych i działań dotyczących wybranego tematu.Wykorzystany zostanie w każdej grupie wiekowej program T@BLIT, który w pełni stwarza przedszkolakom dogodne warunki, by odkrywały, wspierały się,dyskutowały nad róznorodnymi zagadnieniami. Zachęca dzieci do poszukiwania informacji w różnych źródłach, rozwija twórcze myślenie, wiarę we własne możliwości.

Bożena Kulesa

Drukuj/generuj pdf

Na skróty