25.07.2015
Agnieszka Muszka

Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju

Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju

Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014 – 2020 oraz możliwością uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach inicjatywy  LEADER, RLKS  (rozwój lokalny kierowany  przez  społeczność lokalną), niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych,   na których zostaną zaprezentowane założenia i rodzaje działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju,  zostanie przygotowana analiza obszaru pod kątem zasobów, możliwości, szans, zagrożeń oraz priorytetów wsparcia.

Więcej informacji tutaj: www.lgdparnerstwoizerskie.pl

Jesteśmy otwarci na pomysły, propozycje działań, które będziemy mogli uwzględnić w LSR na lata 2014 – 2020.

Harmonogram spotkań

Gmina

Termin

Godzina

Miejsce

Gryfów Śląski

30.07.2015

10:00

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie,

Ubocze 300,

Nowogrodziec

30.07.2015

16:00

Urząd Gminy  i Miasta Nowogrodziec,

Rynek 1

Leśna

31.07.2015

17:00

OSP Pobiedna,

Ul. Hetmańska 4

Olszyna

4.08.2015

17:00

Świetlica Wiejska Biedrzychowice,

Ul. Biedrzychowice 24

Warta Bolesławiecka

5.08.2015

11:00

Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka,

Warta Bolesławiecka 9b

Program spotkania:

 Analiza obszaru LGD uwzgledniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar wykonane metodą SWOT:

  1. Przywitanie się i przedstawienie celu spotkania oraz źródła finansowania
  2. Prezentacja ogólnych założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
  3. Warsztat z podziałem na cztery grupy zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju lokalnego. Każda grupa pracuje nad każdym obszarem 5 minut po czym następuję wymiana – dzięki takiej metodzie każda grupa może pracować nad każdym elementem analizy SWOT
  4. Przedstawienie wyników poszczególnych elementów analizy SWOT
  5. Potrzeby lokalne a działania – warsztat wskazujący na przetransportowanie słabych stron obszaru na potrzeby i wskazywanie kierunków działań korelujących z zakresem w ramach działania 19.2
  6. Podsumowanie spotkania

Harmonogram konsultacji podczas imprez i zorganizowanych spotkań:

Gmina

Termin

Godzina

Miejsce

Lubomierz

15.08.2015

Od godz. 16:00

Lubomierz,

Plac Wolności 1

Lubań

30.08.2015

Od godz. 15:00

Henryków Lubański – plac rekreacyjny

Zgorzelec

05.09.2015

Od godz.15:00

Żarska Wieś

Siekierczyn

06.09.2015

Od godz.15:00

Siekierczyn – boisko

Mirsk

07.09.2015

Od. Godz.17:00

Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny, Plac Wolności 15

Lwówek Śląski

10.09.2015

Od. Godz. 13:00

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski,

Aleja Wojska Polskiego 25a

Jeżów Sudecki

11.09.2015

Od. Godz. 14:00

Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich – Jeżów Sudecki,

Ul. Kręta 27

Wywiady indywidualne, konsultacje, ankiety

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania- Partnerstwo Izerskie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty