12.09.2012
Agnieszka Muszka

Powodziowe promesy

Powodziowe promesy

Włodarze gminy Olszyna, Lubań i Gryfów Śl. 3 września w dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z rąk wojewody Aleksandra Marka Skorupy odebrali promesy na szereg zadań związanych z usuwaniem skutków lipcowej powodzi.

To pierwszy bardzo poważny krok naprzód po tym, jak wspomniane jednostki wpisane zostały do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o specjalnych warunkach proceduralnych, jeśli idzie o kwestie związane z usuwaniem skutków kataklizmów, które nawiedziły 5 i 6 lipca nasz region. Gmina Olszyna otrzymała promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która obejmuje zadania na kwotę 6.500.000 zł, Gryfów Śl. 2.400.000 zł a gm.Lubań 1.400.000 zł. W sumie dotyczy to aż 18 zadań inwestycyjnych, które wykonane i rozliczone mają być do końca tego roku. W samej Olszynie pozyskane pieniądze umożliwią m.in. naprawę oświetlenia ulicznego  przy ul. Świerczewskiego, Legnickiej i Wolności, odbudowę mostów przy ul. Świerczewskiego, Sienkiewicza, Wolności i 3-go Maja oraz modernizację zniszczonych w czasie powodzi dróg o łącznej długości 3420 metrów bieżących. Z kolei władze Gryfowa zamierzają odbudować mosty w Wolbromowie i Uboczu, drogi gminne w Rząsinach, Wolbromowie oraz ul. Partyzantów w Gryfowie, a także przeprowadzić remont sześciu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej i Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jeleniogórskiej. Natomiast w gminie Lubań do odbudowy przeznaczone są mosty w Radostowie Górnym i Średnim, naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim, przebudowane mają zostać także drogi w Henrykowie Lubańskim, Mściszowie i Radostowie Górnym.

Wszyscy włodarze przyjęli dofinansowanie z zadowoleniem i mają nadzieję, że planowane inwestycje uda się zakończyć jak najszybciej. Dokumenty niezbędne do uzyskania dotacji muszą wpłynąć do wojewody dolnośląskiego do 12 października. Jednak – jak mówi burmistrz Olszyny Leszek Leśko – jest także nadzieja, że do tego czasu pojawi się oczekiwane od dawna zarządzenie o stuprocentowym dofinansowaniu usuwania szkód powodziowych przez państwo a gminy nie będą musiały się głowić nad tym, skąd wziąć regulaminowe 20 proc. by sfinalizować w pełni środki z promesy. O sytuacji i inwestycjach popowodziowych będziemy na pewno informować.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty