07.10.2010
Agnieszka Muszka

Piłkarski jubileusz

Piłkarski jubileusz

Wyjątkowy jubileusz w tym roku obchodzą piłkarze i działacze Ludowego Zespołu Sportowego „Zryw” w Uboczu. 24 września br. był okazją by jedenastu najbardziej zasłużonych docenić i nagrodzić.

Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” to najstarsza organizacja w Uboczu, która powstała po drugiej wojnie światowej. Jest to stowarzyszenie nieprzerwanie działające od sześćdziesięciu lat. Od 1950 roku „Zryw” łączył wokół siebie starszych i młodzież. Były wzloty i upadki, lata sukcesów i zastoju. O tym fenomenie, jakim niewątpliwie jest LZS w Uboczu, krążą legendy, wymienia się dziesiątki działaczy i setki zawodników. Wielu z nich już odeszło, wielu mieszka w różnych regionach kraju, wielu wyłączyło się z aktywnej działalności. Ale mimo wszystko łączyło i łączy ich jedno – LZS.
Początki koła sportowego w Uboczu sięgają 1950 roku, kiedy grupa młodych entuzjastów sportu postanowiła zawiązać własny klub sportowy z myślą oczywiście o kopanej piłce. Najstarszy dokument w historii koła, to rejestracja Ludowego Zespołu Sportowego „Zryw” datowana na 27 kwietnia 1950 roku w radzie sportu wiejskiego, działającej wówczas przy lwóweckim Związku Samopomocy Chłopskiej. Pierwszy Zarząd Koła LZS tworzył m.in. Tadeusz Polesiak, Antoni Ignatowicz, Kazimierz Tyc, Jan Waniowski, Adolf Buca, Dionizy Gulina i Jan Kostyk. podstawowym zadaniem w pracy nowopowstałego LZS-u było znalezienie terenu pod boisko sportowe, co nie było rzeczą łatwą z uwagi na pagórkowatość wsi jak też status prawny większości areału. Zrezygnowano z placu znajdującego się tuż przy torach, zaakceptowano pochyły teren, wówczas przeznaczony na tor przeszkód dla organizacji młodzieżowej „Służba Polsce”. Po załatwieniu odpowiednich formalności, plac zaczęto użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
Warto także przypomnieć, że LZS „Zryw” w Uboczu w latach 1950-1974 dwukrotnie zdobył mistrzostwo powiatu lwóweckiego w rozgrywkach piłkarskich LZS i jako zwycięzca bez powodzenia rywalizował z mistrzem sąsiedniego powiatu (LZS Biała, LZS Nowa Wieś Złotoryjska).

 

Dla wielu mieszkańców wsi klub sportowy był drugim życiem, któremu poświęcali bardzo wiele czasu i energii. Wśród nich należy wymienić Jana, Janusza i Mariana Baszaków – ten ostatni był przez 30 lat prezesem LZS „Zryw”, co jest naprawdę niebywałe – a także Janusza Bucę, Andrzeja Bułę, Daniela Koko, Wacława Kraszewskiego, Zbigniewa Krzaka, Feliksa Mizgiera, Lucynę Pawluczyk i Edwarda Ślusarza. Wspomniani działacze i zawodnicy tego klubu zostali wyróżnieni i nagrodzeni przez burmistrza Olgierda Poniźnika podczas ostatniej wyjazdowej sesji w Uboczu. O każdym z nagrodzonych można wiele powiedzieć jak wiele serca włożyli w pracę i grę w ramach zespołu piłkarskiego, dając radość i satysfakcję nie tylko swoim kibicom.

 

W sumie to rzec by można, że te 60 lat LZS „Zryw” Ubocze to kawał porządnej, a do tego niezwykle emocjonującej historii niejednego mieszkańca naszego regionu. Przecież funkcjonowanie zespołu kształtowało i ożywiało nie tylko życie społeczne, będąc jego motorem, ale także wkraczało w codzienną egzystencję mieszkańców Ubocza i okolic.

 

Ziemia Lubańska Nr 19(402) * 6-20.10.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty