12.06.2017
Agnieszka Muszka

Ogólnopolska akcja – My Nie Gryziemy

Ogólnopolska akcja – My Nie Gryziemy

W dniach 6-7-8.06.2017r na terenie naszej szkoły odbyło się szkolenie dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim w zakresie profilaktyki pogryzień przez psy, prawidłowej i bezpiecznej komunikacji z psem, prawidłowego żywienia psów i kotów, zachowania w przypadku ataku oraz obowiązków opiekuna psa. Oferta fundacji to cenn

W dniach 6-7-8.06.2017r na terenie Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim odbyło się szkolenie dla uczniów w zakresie profilaktyki pogryzień przez psy, prawidłowej i bezpiecznej komunikacji z psem, prawidłowego żywienia psów i kotów, zachowania w przypadku ataku oraz obowiązków opiekuna psa.

Oferta fundacji to cenna i atrakcyjna forma edukacji, szkolenie dla dzieci było nieodpłatne, a jego koszty zostały pokryte dzięki osobistemu zaangażowaniu i pomocy Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. P. Olgierda Poniźnika , oraz darczyńcom;
P. Michała Turkiewicza – Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych SP z o.o. w Lubaniu
P. Wiesława Gierusa – Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu
Dziękujemy również P. Marii Maliszewskiej, dzięki której nawiązaliśmy kontakt z fundacją,
a Pani Maria osobiście zabiegała aby tą profilaktyką objąć wszystkie dzieci.
 W imieniu Rady Rodziców i całej społeczności Szkoły Podstawowej bardzo dziękujemy naszym darczyńcom za przekazanie środków na w/w przedsięwzięcie, oraz P. Marii Maliszewskiej i P. Olgierdowi Poniźnikowi za osobiste zaangażowanie i wspieranie tak ważnych działań kierowanych do dzieci.
Przeprowadzone szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, przebiegło w sympatycznej atmosferze. Gratulujemy Pani Ewie Nawrol pomysłu i takiej formy przekazu wiedzy. Psy od zawsze żyją obok nas a jednak tak mało o nich wiemy, to jednak zmieniło się po cyklu warsztatów edukacyjnych.
Raz jeszcze dziękujemy Fundacji P. Ewy Nawrol, oraz P. Katarzynie Woźniak za cykl szkoleń przeprowadzonych na terenie naszej placówki.

Oferta fundacji to cenna i atrakcyjna forma edukacji, szkolenie dla dzieci było nieodpłatne, a jego koszty zostały pokryte dzięki osobistemu zaangażowaniu i pomocy Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. P. Olgierda Poniźnika , oraz darczyńcom;
P. Michała Turkiewicza – Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych SP z o.o. w Lubaniu
P. Wiesława Gierusa – Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu
Dziękujemy również P. Marii Maliszewskiej, dzięki której nawiązaliśmy kontakt z fundacją,
a Pani Maria osobiście zabiegała aby tą profilaktyką objąć wszystkie dzieci.
W imieniu Rady Rodziców i całej społeczności Szkoły Podstawowej bardzo dziękujemy naszym darczyńcom za przekazanie środków na w/w przedsięwzięcie, oraz P. Marii Maliszewskiej i P. Olgierdowi Poniźnikowi za osobiste zaangażowanie i wspieranie tak ważnych działań kierowanych do dzieci.
Przeprowadzone szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, przebiegło w sympatycznej atmosferze. Gratulujemy Pani Ewie Naworol pomysłu i takiej formy przekazu wiedzy. Psy od zawsze żyją obok nas a jednak tak mało o nich wiemy, to jednak zmieniło się po cyklu warsztatów edukacyjnych.
Raz jeszcze dziękujemy Fundacji P. Ewy Naworol, oraz P. Katarzynie Woźniak za cykl szkoleń przeprowadzonych na terenie naszej placówki.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

GALERIA

Drukuj/generuj pdf

Na skróty