13.01.2016
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2016 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, w 2016 roku, z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  promocji i ochrony zdrowia.

http://bip.gryfow.pl/files/sites/3085/wiadomosci/298195/files/zarzadzenie.pdf

http://bip.gryfow.pl/files/sites/3085/wiadomosci/298195/files/ogloszenie_konkurs.pdf

http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/298195/ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert


Drukuj/generuj pdf

Na skróty