22.10.2007
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie konkursów pilotażowych

Ogłoszenie konkursów pilotażowych

22 października zostały ogłoszone konkursy pilotażowe PO Kapitał Ludzki.


 


Działanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na   regionalnym rynku pracy” 


Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” 


 


Instytucją Wdrażającą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


www.pokl.dwup.pl


Generator Wniosków Aplikacyjnych PO Kapitał Ludzki


 www.efs.gov.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty