11.06.2014
Agnieszka Muszka

Odnowa urządzeń małej architektury w parku w Gryfowie Śląskim

Odnowa urządzeń małej architektury w parku w Gryfowie Śląskim

Projekt pn.: „Odnowa urządzeń małej architektury w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt pn.: „Odnowa
urządzeń małej architektury w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim”

 współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Dobiegła końca realizacja zadania pn.: „Odnowa urządzeń małej architektury w parku im.  Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim”.  Remont parku pozwolił na przywrócenie jego pierwotnej funkcji rekreacyjno-integracyjnej. W chwili obecnej większość urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w parku jest odnowiona, co powoduje, że park cieszy się dużym zainteresowaniem jako atrakcja rekreacyjno-turystyczna. Mamy nadzieję, że inwestycja podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru LGD i spowoduje napływ większej liczby turystów, co z kolei przełoży się na wzrost dochodów z usług gastronomicznych i noclegowych oraz utworzenie dodatkowych miejsca pracy na terenie gminy.  Osiągnięte  efekty rzeczowe operacji:
– powstanie 1 zagospodarowanego miejsca przestrzeni publicznej,
– odnowa 1 obiektu małej architektury turystycznej,
– montaż 20 nowych ławek,
– montaż 20 koszy na śmieci
– montaż 1 piaskownicy,

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Drukuj/generuj pdf

Na skróty