03.12.2015
Agnieszka Muszka

Nowy zestaw hydrauliczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Nowy zestaw hydrauliczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej

W ostatnim czasie gryfowska Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła się o nowy zestaw hydrauliczny „Holmatro”, którego wartość to 91.260,00 zł.
– Sprzęt ten służyć będzie przede wszystkim do ratowania osób uwięzionych w samochodach podczas wypadków i kolizji drogowych – podkreśla burmistrz Olgierd Poniźnik. – Ma to szczególne znaczenie w związku z przebiegiem przez naszą gminę grodi krajowej nr 30

Na zakup tego sprzętu miejscowi pożarnicy otrzymali dotacje z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 32.000,00 zł, a także finansowe wsparcie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu (środki przekazane przez firmy ubezpieczeniowe) – 26.000,00 zł. Pozostała kwota, a więc 33.260,00 zł, pochodziła z budżetu gminy.
(AG).

Źródło: Ziemia Lubańska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty