28.12.2012
Agnieszka Muszka

Nocna i świąteczna opiekia zdrowotna

Nocna i świąteczna opiekia zdrowotna

Informujemy, że od 01 stycznia 2013r. od godz. 08.00, zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ofert przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  na terenie powiatu lwóweckiego uruchomione zostaną świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu.

Świadczenia te realizowane są:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia  następnego oraz

– w soboty,  niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8.00 do 8.00 dnia następnego(całodobowo).

Pacjenci mogą skorzystać z tej pomocy udając się do Wielospecjalistycznej Przychodni w Gryfowie na ul. Malowniczą 1.

Lekarz dyżurujący w przychodni udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych,

– telefonicznie,

– w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki odbywają się w trybie planowym po wcześniejszym zgłoszeniu  pod tel. 75 77 22 834.

Zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) realizowane są na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. Zgłoszenia proszę dokonywać osobiście w przychodni lub pod ww. nr telefonu.

Pacjent może skorzystać wieczorem w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy  z świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w przypadku:

-nagłego zachorowania;

-nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów

  sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny 

  uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki

  dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

-gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni

  może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

                                                                           zapraszamy

Drukuj/generuj pdf

Na skróty