07.01.2009
Agnieszka Muszka

Mieszkania za 1%

Mieszkania za 1%


Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXIII/149/2008 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski przedłużono możliwość zakupu mieszkań za 1% wartości do 31 grudnia 2010 roku. Zachęcamy najemców, którzy nie wykupili jeszcze mieszkań do „wzięcia sprawy w swoje ręce” i złożenia stosownego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfów Śląski.

Konkurs dla organizacji


Ogłoszono konkurs ofert na wsparcie działań na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śl., z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zdrowia. Uprzejmie przypominamy zainteresowanym stowarzyszeniom i organizacjom, że termin składania ofert upływa 21 stycznia br.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty