04.04.2011
Agnieszka Muszka

Korzystanie z hali sportowej

Korzystanie z hali sportowej

W dniu 25 marca 2011r. w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (nr 56, poz. 743) opublikowana została Uchwała Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim oraz odpłatności za jej użytkowanie.

Na podstawie tej uchwały Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski swoim Zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 28 marca 2011r. ustalił stawkę opłaty za korzystanie z hali w wysokości 45 zł za 1 godzinę. Zarządzenie weszło  w życie  z dniem 01 kwietnia 2011r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty