19.01.2009
Agnieszka Muszka

Kolejny rok rywalizacji sołectw

Kolejny rok rywalizacji sołectw

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza XIX edycję konkursu
„Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna 2009”.
Konkurs obejmie teren sołectw Gminy Gryfów Śląski. Prowadzony będzie w następujących kategoriach:
1. gospodarstwa rolne,

2. pozostałe posesje sołectw i firmy produkcyjno – usługowe.
Oceny zgłoszonych posesji dokona powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski komisja konkursowa.

Ocenie będą podlegać także sołectwa w zakresie: stan czystości, ochrona środowiska naturalnego, zaangażowanie mieszkańców w realizację tych zadań.
Zgłoszeń do konkursu dokonują Rady Sołeckie poszczególnych sołectw do dnia 30 maja 2009 r. w sekretariacie Urzędu GiM Gryfów Śl.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Techniczny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski , telefon 075/ 781 29 53.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

Regulamin konkursu

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty