31.03.2009
Agnieszka Muszka

Inwestycje i remonty

Inwestycje i remonty

W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał gminie 295 tys. zł, które zostaną wykorzystane do remontu elewacji i wymiany okien Ratusza.

– Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi gminnej łączącej drogę krajową z drogą powiatową ( ul. Rzeczna) w Gryfowie Śląskim. Poprzez przebudowę tej drogi Rynek zostanie odciążony od ruchu samochodowego do i z Proszówki. Przebudowę wykona Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg – Budownictwo Ogólne Wacław Marcinkiewicz z Lubania.


– Z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego otrzymaliśmy 192 tys., które zostaną przeznaczone na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu o długości 1 km.


– W kwietniu rozstrzygnięte zostaną przetargi na remont Centrum Informacji Turystycznej oraz na budowę 155 mb instalacji kanalizacyjnej na zapleczu ul. Bankowej.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty