27.03.2017
Agnieszka Muszka

Informacja Rady Miejskiej

Informacja Rady Miejskiej

RADA   MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI informuje mieszkańców,
że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. 
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  STAŁYCH  RADY MIEJSKIEJ
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  
Tematem  posiedzenia  będzie :
Omówienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe, oraz projektu uchwały w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacji, w  postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski.  
Po zakończeniu posiedzenia komisji, odbędzie się
SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
PRZEDMIOTEM OBRAD BĘDZIE :  Podjęcie uchwał.

RADA   MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI informuje mieszkańców,że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI  STAŁYCH RADY MIEJSKIEJGMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  

Tematem  posiedzenia  będzie :Omówienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe, oraz projektu uchwały w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacji, w  postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski.  
Po zakończeniu posiedzenia komisji, odbędzie się
SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
PRZEDMIOTEM OBRAD BĘDZIE :  Podjęcie uchwał.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty