02.09.2016
Agnieszka Muszka

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

1.Nazwa i adres jednostki – Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim –

   Rynek 1, 59 – 620 Gryfów Śląski

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego  – do spraw gospodarki przestrzennej

 

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata – Pani Aleksandra Serdakowska

    zamieszkała w Krobicy

 

4.Uzasadnienie dokonanego wyboru – oferta aplikacyjna Pani Aleksandry    

    Serdakowskiej  spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

    Pani Aleksandra Serdakowska w największym stopniu spełniła wymagania  

    niezbędne oraz  wymagania dodatkowe spośród wszystkich oferentów.

    Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała odpowiednie predyspozycje do    

    zatrudnienia  na wyżej wymienionym stanowisku.

 

 

Gryfów Śląski 01 września 2016 r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty