12.11.2015
Agnieszka Muszka

Informacja nt. konsultacji społecznych

Informacja nt. konsultacji społecznych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w trakcie trwania pisemnych konsultacji w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2016 roku.”, tj. od 26.10.2015r. do 09.11.2015r., nie wpłynęła żadna opinia nt. Programu.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty