30.06.2011
Agnieszka Muszka

Informacja dotycząca Spisu Kontrolnego

Informacja dotycząca Spisu Kontrolnego

Uprzejmie  informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca  2010  r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r.  zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

 

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

 

Zgodnie  z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.”  


Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

 

Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię. 

 

Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.
800 800 800   – numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777  – numer dla połączeń z telefonów komórkowych  płatny zgodnie z cennikiem operatora.
 
Jednocześnie uprzejmie informuje, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty