18.01.2012
Agnieszka Muszka

Darmowe szkolenia

Darmowe szkolenia

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA- PARTNERSTWO IZERSKIE
zaprasza na bezpłatne  szkolenie w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
„Małe projekty”

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA- PARTNERSTWO IZERSKIEzaprasza na bezpłatne  szkolenie w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi „Małe projekty”.

Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z zagadnieniami

dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach

operacji MAŁE PROJEKTY objętego PROW 2007-2013.

 

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych (także do  osób prowadzących działalność gospodarczą), organizacji pozarządowych,  OSP, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządowych i instytucji kultury.

 

Szkolenia odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia LGD,  Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

w dniach

 27.01.2012r.  godz.12:00-18:00

30.01.2012. godz. 8:30-14:30

1.02.2012r. godz.9:00-15:00

2.02.2012r. godz.9:00-15:00

Szkolenie w Nowogrodźcu, Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec

28.01.2012r. godz. 9:00-15:00

Zgłoszenia  przyjmowane są od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00-16:00 pod numerem tel/fax 75 78 13 163  lub poprzez e-mail:doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl,

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

HARMINOGRAM SZKOLENIA

– Przedstawienie celów LSR i lokalnych kryteriów wyboru dla małych projektów LGD Partnerstwo Izerskie w kontekście przygotowania wniosków w ramach działania  „Małe projekty”.(zakres małych projektów, koszty kwalifikowalne, beneficjenci, poziom dofinansowania) dobre przykłady działań zrealizowanych  w ramach „Małych projektów”

– Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty” – warsztaty – Zajęcia warsztatowe  na podstawie przykładu ( pomysłów uczestników szkolenia) – Omówienie i podsumowanie zajęć warsztatowych

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, Tel. 75 7813163, e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

 

Szkolenia organizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013

 
   
Drukuj/generuj pdf

Na skróty