05.02.2009
Agnieszka Muszka

Centrum Informacji Turystycznej w Klubie Seniora

Centrum Informacji Turystycznej w Klubie Seniora

Otrzymaliśmy potwierdzenie przyznania środków finansowych w wysokości ponad 24 tys. euro na realizację projektu pt. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego w Gryfowie Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, oś priorytetowa 3 – wspieranie współpracy społeczności lokalnych.Całe zadanie kosztować będzie ok. 43 tys. euro.
W ramach tych środków realizowane będą następujące zadania:
1. Adaptacja i remont zabytkowego pomieszczenia (dawny „Klub Seniora”) – Rynek 33, które stanie się siedzibą CIT.
2. Opracowanie i wydanie wspólnie z partnerem czeskim wielojęzycznego folderu promującego atrakcje Gryfowa Śląskiego i Pogórza Izerskiego, w tym promocja agroturystyki, tradycyjnych produktów regionalnych, okolicznych twórców ludowych, promocja na targach turystycznych i innych imprezach turystycznych w kraju i za granicą.
3. Opracowanie i publikacja wspólnie z partnerem czeskim wielojęzycznego przewodnika turystycznego promującego walory turystyczne i krajoznawcze terenu Pogórza Izerskiego.
4. Przygotowanie wielojęzycznej strony internetowej stanowiącej kompendium wiedzy i informacji na temat polsko-czeskiego pogranicza. Będzie ona wyposażona w interaktywną bazę danych obiektów i atrakcji turystyczno – kulturalnych.
5. Wyposażenie CIT w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Uruchomienie Centrum Informacji Turystycznej zwiększy rolę lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych, przyczyni się do promocji agroturystyki, tradycyjnych produktów regionalnych i okolicznych twórców ludowych zaś realizacja w/w działań przyczyni się do stworzenia transgranicznego obszaru turystyki. Jest to jeden z elementów strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty