21.03.2014
Agnieszka Muszka

Aby nie być obojętnym

Aby nie być obojętnym

7 marca br. w Gryfowie Śl. odbyła się konferencja nt. „Reaguj na przemoc. Nie bądź obojętny”. Jej organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji we Lwówku Śl. oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śl.

Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach nadal traktowana jest jako temat upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech ścian mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów. Jednak od kilku lat rzeczywistość w tym zakresie zmienia się. Państwo wprowadziło nowe narzędzia prawne i procedury zmierzające do skuteczniejszej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Spotkanie otworzył burmistrz Olgierd Poniźnik. Na sali obecni byli kierownicy jednostek oświatowych i kulturalnych z terenu powiatu lwóweckiego, a wśród nich także burmistrz Mirska Andrzej Jasiński.
– To że się tutaj spotykamy i rozmawiamy o przemocy, zastanawiając się jak na nią właściwie reagować to bardzo dobry znak – mówi Halina Klebanowicz, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji we Lwówku Śl. – Spotkanie to ma pokazać, jakimi narzędziami można się posługiwać, aby zminimalizować skutki przemocy lub jak jej przeciwdziałać zanim stanie się coś naprawdę złego. Jednym z naszych priorytetów jest bezpieczeństwo dzieci i przeciwdziałanie przeciw przemocy, której one doświadczają – dodaje. 
Podczas wspomnianej konferencji przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – policji, prokuratury i sądu, omówili narzędzia prawne i procedury, którymi się posługują w ściganiu i zwalczaniu przypadków przemocy w rodzinie.
Przepisy prawne oraz procedurę „Niebieskiej Karty” przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śl. asp. Wojciech Czafurski. Z kolei czynności prokuratora w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie omówiła prokurator Aneta Kawka z Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śl. Rolę sądu w postępowaniu przygotowawczym i wykonawczym przedstawił sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu Roman Chorab. Natomiast postępowanie kuratora sądowego w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” przybliżyła kurator sądowy Urszula Trudzińska. Na zakończenie rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śl. – st.asp. Mateusz Królak – zwrócił uwagę uczestników spotkania na problem dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie.
Konferencja poświęcona problemom przemocy w rodzinie była pierwszym spotkaniem omawiającym tak szeroko to zagadnienie, ale – jak zapowiadają organizatorzy – nie ostatnim.
Honorowym patronem konferencji był Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach nadal traktowana jest jako temat upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech ścian mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów. Jednak od kilku lat rzeczywistość w tym zakresie zmienia się. Państwo wprowadziło nowe narzędzia prawne i procedury zmierzające do skuteczniejszej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Spotkanie otworzył burmistrz Olgierd Poniźnik. Na sali obecni byli kierownicy jednostek oświatowych i kulturalnych z terenu powiatu lwóweckiego, a wśród nich także burmistrz Mirska Andrzej Jasiński. 

– To że się tutaj spotykamy i rozmawiamy o przemocy, zastanawiając się jak na nią właściwie reagować to bardzo dobry znak – mówi Halina Klebanowicz, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji we Lwówku Śl. – Spotkanie to ma pokazać, jakimi narzędziami można się posługiwać, aby zminimalizować skutki przemocy lub jak jej przeciwdziałać zanim stanie się coś naprawdę złego. Jednym z naszych priorytetów jest bezpieczeństwo dzieci i przeciwdziałanie przeciw przemocy, której one doświadczają – dodaje. 

Podczas wspomnianej konferencji przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – policji, prokuratury i sądu, omówili narzędzia prawne i procedury, którymi się posługują w ściganiu i zwalczaniu przypadków przemocy w rodzinie.

Przepisy prawne oraz procedurę „Niebieskiej Karty” przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śl. asp. Wojciech Czafurski. Z kolei czynności prokuratora w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie omówiła prokurator Aneta Kawka z Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śl. Rolę sądu w postępowaniu przygotowawczym i wykonawczym przedstawił sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu Roman Chorab. Natomiast postępowanie kuratora sądowego w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” przybliżyła kurator sądowy Urszula Trudzińska. Na zakończenie rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śl. – st.asp. Mateusz Królak – zwrócił uwagę uczestników spotkania na problem dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie.

Konferencja poświęcona problemom przemocy w rodzinie była pierwszym spotkaniem omawiającym tak szeroko to zagadnienie, ale – jak zapowiadają organizatorzy – nie ostatnim.Honorowym patronem konferencji był Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty