Kronika XX wieku

1900 – zalesiono gryfowski las miejski.

1901 – budowa mieszkań dla urzędników przy ul. Kolejowej 31a i otwarcie preparandy przy ul. Grodzkiej; budowa promenady przy Kienberg (wzgórze u zbiegu ulic 7 Dywizji i Partyzantów).

1902 – 30. VII położono kamień węgielny pod budowę preparandy z halą sportową przy ul. Uczniowskiej 2.

1903 – założono zakład gięcia drewna przy ul. Polnej 1 i szkołę rodzinną przy ul. Kolejowej 15.

1904 – budowa zakładu wodociągowego przy ul. Lubańskiej 30 b i początek budowy gazowni przy ul. Polnej 2.

1905 – położono w mieście kanalizację, a przy zakładzie wodociągowym posadzono lipę Schillera; przy ul. Polnej powstała tkalnia, którą następnie rozbudowano jako fabrykę odzieży “Greiff-Werke”.

1906 – budowa budynku wytwórni cygar przy ul. Kolejowej 12 przez braci Schoepplenberg; pomiędzy ul. Kolejową, a ul. Młyńską powstał park miejski.

1908 – budowa parowozowni i basenu.

1909 – położono nowy bruk na ul. Wojska Polskiego i Lubańskiej oraz założono staw rybny; budowa mostu żelaznego nad Oldzą przy ul. Wojska Polskiego i cementowni przy ul. Rzecznej 28.

1910 – budowa więzienia przy ul. Szkolnej; założono fabrykę cygar przy ul. Garbarskiej 12.

1911 – budowa szkoły przy ul. Rybnej; założono targowisko przy ul. Rybnej; zburzono dom nr 19 w Rynku.

1912 – budowa fabryki farb przy ul. Rzecznej.

1913 – budowa magazynu towarowego i budynku nastawni.

1914 – początek elektryfikacji kolei górskiej i budowa cukrowni przy ul. Polnej 3 przez Lenza i Langego.

1915 – przyłączono do gminy bielarni i apretury przy ul. Rzecznej, fabryki farb Bernda (wcześniej Wielki Młyn), domu nr 23a, domu nr 28 i domu nr 29.Założenie zakładu gięcia drewna przy ul. Wojska Polskiego 41.

1920 – wydanie przez Miejską Kasę Oszczędności zastępczych pieniędzy inflacyjnych.

1921 – 15. III zakończono elektryfikację odcinka kolei.

1922 – budowa budynku nr 1 i 3 przy ul. Szkolnej; został zamknięty szynk w piwnicy ratuszowej.

1923 – założono drugi staw rybny, zasilany z Oldzy; budowa tkalni przy ul. Wojska Polskiego 24.

1924 – w wyniku budowy zapór w dolinie Kwisy zostały zatopione młyny; biedrzychowicki i złotnicki; umarł kantor Gebel, fundator zbiorów przyrodniczych do gryfowskiego muzeum.

1925 – Klub Pływacki “Gryf” zbudował nad Kwisą przechowalnię łodzi; budowa domów nr 2, 4 i 5 przy ul. Szkolnej, nowej fabryki cygar przy ul. Rzecznej 22b; przy ul. Lwowskiej założono fabrykę skrzynek.

1927 – w parku miejskim posadzono dąb Hindenburga; budowa budynku nr 6 przy ul. Szkolnej i nr 6-7 przy ul. Akacjowej oraz cegielni przy ul. Lubańskiej; budowa przy ul. Akacjowej 8 budynku katolickiej szkoły ludowej; poświęcenie miało miejsce 31. VIII; na łące przy ul. Lubańskiej Prager założył miejskie zakłady budowlane.

1928 – w tym czasie w Gryfowie było zatrudnionych 1399 pracowników, w tym 472 spoza miasta; przyłączono do gminy przysiółek Sadek; na placu sportowym posadzono dąb Jahna; 1. II powstało muzeum regionalne; założycielem był nauczyciel i archiwista miejski Oskar Ehrig.

1929 – budowa szynków nad jeziorem oraz domu dla burmistrza przy ul. Partyzantów 7.

1930 – za torami kolejowymi na nadoldzańskich łąkach odkryto węgiel; budowa domów nr 4 i 5 przy ul. Akacjowej i osiedla przy ul. Szkolnej; założenie ewangelickiej szkoły rodzinnej; upadłość tkalni Siegierta.

1931 – budowa przechowalni łódek nad Kwisą “Deutsche Jugendkraft”; założono sieć telefoniczną.

1938 – 28. VIII, po trzydniowych opadach, powódź spowodowała zalanie dużych obszarów nad Kwisą i Oldzą.

1939 – budowa obwodnicy pomiędzy szpitalem, a drogą państwową 155.

1945 – dnia  12. II kierownictwo NSDAP zarządziło ewakuację mieszkańców miasta do Chech. Matki z małymi dziećmi zostały odtransportowane pociągiem specjalnym w kierunku Drezna; 7. V, burmistrz Bartels wydał swoim współobywatelom rozkaz ewakuacji; w nocy z 7/8. V wojska niemieckie wysadziły przed atakującymi Rosjanami most kolejowy na drodze w kierunku Ubocza, most na Oldzy przy ul. Wojska Polskiego i most na Kwisie przy ul. Sanatoryjnej; 8. V, Rosjanie zajęli miasto; nadjechali o świcie ulicą Kolejową i Bankową; 15. V, na rozkaz rosyjskiego gen. bryg. Knjaskowa musieli się zebrać na Rynku gotowi do wymarszu wszyscy mężczyźni pomiędzy 17 i 50 rokiem życia; 11 lipca ewakuacja miasta przez polską milicję. Dwa dni później ponowne wypędzenie. Pewna liczba mieszkańców powróciła; demontaż trakcji elektrycznej przez wojska sowieckie.

1946 – 13. VII, pierwsze wielkie wypędzenie ludności gryfowskiej. Wymarsz wczesnym rankiem do Lwówka Śl. Mieszkańcy z wózkami ręcznymi, taczkami, walizkami na kółkach i wózkami dziecinnymi, opuścili miasto. Później zostali umieszczeni w wagonach transportowych i wywiezieni do różnych stref okupacyjnych podzielonych Niemiec; w czwartek, 5. XII, nowa fala wysiedlenia objęła mieszkańców miasta.

1947 – 26. VII w sobotę, ostatni transport opuścił miasto, pozostało w nim niewielu gryfowian.

1947 – ustalenie w “Monitorze Polskim” nazwy wsi Wiese na Wieża, w latach 1945-47 obowiązywała nazwa Łąki. W

1948 r. ustalono nazwę dla Krzewia Małego, zwanego do tej pory Mały Kack.

1947 – 1952 – działalność w okolicy oddziału “Czarnego Janka” pod dow. Jana Bogdziewicza.

1952 – UB zlokalizowała grupę “Organizacji Walki Młodych” pod dowództwem Antoniego Gawła.

1957 – pierwszy numer tygodnika “Z Nad Kwisy”.

1959 – renowacja Rynku, w tym dawnego gmachu hotelu.

1962 – Gryfów liczył 6100 mieszkańców.

1963 – domniemany “cud” w Proszówce.

1964 – renowacja fragmentu północnego murów obronnych; wydanie książki J. Bachmińskiego poświęconej miastu.

1966 – 1967 – remont kościoła katolickiego.

1966 – obchody Milenium Chrztu i Tysiąclecia Państwa Polskiego.

1967 – próba przywrócenia hodowli skójki perłorodnej w Kwisie.

do 1974 – Gryfów w granicach woj. wrocławskiego.

1974 – wydanie książki K. Grendy o Gryfowie i okolicach.

1975 – miasto zajmuje 6,6 km² powierzchni i liczy 6727 mieszkańców.

1980 – powstanie w mieście pierwszych struktur NSZZ “Solidarność”.

1981 – gryfowska konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR dotycząca sytuacji w partii. Radykalne zmniejszenie ilości członków w organizacji miejskiej.

1984 – koniec kadencji Miejsko-Gminnej Rady Narodowej, której kadencja trwała 2 lata dłużej na podstawie dekretu Rady Państwa.

1986 – ponowna elektryfikacja linii kolejowej.

1975 – 1998 – Gryfów w granicach woj. jeloniogórskiego.