11.05.2017
Agnieszka Muszka

ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim w projekcie TRAILS

ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim w projekcie TRAILS

Uczniowie naszej szkoły oraz współpracujący z nami przedsiębiorcy będą uczestniczyć w projekcie TRAILS współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

Partnerami projektu są:
– Technische Universität Dresden / WISSENSARCHITEKTUR. Laboratory of Knowledgle Architecture
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Dział Innowacji i Konkurencyjności
– Politechnika Wrocławska / Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług jest nowatorską formą projektu, która oferuje szkolenia w zakresie innowacyjnego myślenia, kreatywności oraz przedsiębiorczości. 
TRAILS stawia sobie za cel rozszerzenie istniejących programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, poprzez ofertę innowacyjnych treningów i usług dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Przez udostępnienie odpowiednich form kształcenia, program stwarza młodym ludziom warunki do myślenia innowacyjnego, zwiększa szansę na ciekawą pracę i interesujące projekty, a tym samym zmniejszenie migracji i obniżenie stopy bezrobocia. Ma na celu ścisłą, ukierunkowaną na innowacyjność współpracę między instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami, dzięki której doskonalenie zawodowe będzie dostosowane do potrzeb rynku. 
Warsztaty dla uczniów, przedsiębiorców oraz warsztaty sieciujące prowadzone w tzw. mobilnych laboratoriach, które przyjadą do naszej szkoły, wyposażonych w niezbędny sprzęt np. drukarki 3D, okulary wirtualnej rzeczywistości itp.; odbywać się będą poprzez cykl treningów z zakresu umiejętności innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych, jak również umożliwią uczniom uzyskać kompetencje technologiczne, które poszerzą ich horyzonty i uzupełnią wiedzę na temat przyszłych procesów produkcyjnych.
Uczniowie uzyskają dostęp do zestawu mobilnych środowisk pracy wyposażonych w narzędzia i materiały służące do tworzenia prostych prototypów i demonstrantów. Zdobędą wiedzę na temat szybkiego tworzenia prototypów produktów (rapid prototyping), metody która jest wykorzystywana w wielu firmach.
Młodzież otrzyma wsparcie koncepcyjne i techniczne w pracy nad swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę oraz podstawową wiedzę na temat tworzenia modeli biznesowych. 
Uczniowie i przedsiębiorcy będą mieli możliwość uczyć się pod nadzorem trenerów innowacyjnych nowoczesnych metod pracy i sposobów prezentacji swoich pomysłów. Znajomość tych nowych stylów pracy i prezentacji przygotuje ich lepiej do wyzwań rynku pracy przyszłości.
 
Na warsztatach sieciujących uczniowie zaprezentują wyniki swoich prac z możliwością zapoznania się z profilami i działalnością oraz nawiązania kontaktu z przedstawicielami firm regionalnych.
Zgodnie z celem programu: „Pogłębianie współpracy i pokonywanie barier rozwojowych w strefie przygranicznej” projekt ma przyczynić się do długofalowego, transgranicznego rozwoju gospodarki Saksonii i Dolnego Śląska.

Partnerami projektu są:

– Technische Universität Dresden / WISSENSARCHITEKTUR. Laboratory of Knowledgle Architecture

– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Dział Innowacji i Konkurencyjności

– Politechnika Wrocławska / Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych.

TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług jest nowatorską formą projektu, która oferuje szkolenia w zakresie innowacyjnego myślenia, kreatywności oraz przedsiębiorczości. 
TRAILS stawia sobie za cel rozszerzenie istniejących programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, poprzez ofertę innowacyjnych treningów i usług dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przez udostępnienie odpowiednich form kształcenia, program stwarza młodym ludziom warunki do myślenia innowacyjnego, zwiększa szansę na ciekawą pracę i interesujące projekty, a tym samym zmniejszenie migracji i obniżenie stopy bezrobocia. Ma na celu ścisłą, ukierunkowaną na innowacyjność współpracę między instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami, dzięki której doskonalenie zawodowe będzie dostosowane do potrzeb rynku. 
Warsztaty dla uczniów, przedsiębiorców oraz warsztaty sieciujące prowadzone w tzw. mobilnych laboratoriach, które przyjadą do naszej szkoły, wyposażonych w niezbędny sprzęt np. drukarki 3D, okulary wirtualnej rzeczywistości itp.; odbywać się będą poprzez cykl treningów z zakresu umiejętności innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych, jak również umożliwią uczniom uzyskać kompetencje technologiczne, które poszerzą ich horyzonty i uzupełnią wiedzę na temat przyszłych procesów produkcyjnych.
Uczniowie uzyskają dostęp do zestawu mobilnych środowisk pracy wyposażonych w narzędzia i materiały służące do tworzenia prostych prototypów i demonstrantów. Zdobędą wiedzę na temat szybkiego tworzenia prototypów produktów (rapid prototyping), metody która jest wykorzystywana w wielu firmach.
Młodzież otrzyma wsparcie koncepcyjne i techniczne w pracy nad swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę oraz podstawową wiedzę na temat tworzenia modeli biznesowych. 
Uczniowie i przedsiębiorcy będą mieli możliwość uczyć się pod nadzorem trenerów innowacyjnych nowoczesnych metod pracy i sposobów prezentacji swoich pomysłów. Znajomość tych nowych stylów pracy i prezentacji przygotuje ich lepiej do wyzwań rynku pracy przyszłości. Na warsztatach sieciujących uczniowie zaprezentują wyniki swoich prac z możliwością zapoznania się z profilami i działalnością oraz nawiązania kontaktu z przedstawicielami firm regionalnych.
Zgodnie z celem programu: „Pogłębianie współpracy i pokonywanie barier rozwojowych w strefie przygranicznej” projekt ma przyczynić się do długofalowego, transgranicznego rozwoju gospodarki Saksonii i Dolnego Śląska.

Renata Nowak

Drukuj/generuj pdf

Na skróty