06.04.2011
Agnieszka Muszka

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – PARTNERSTWO IZERSKIE w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” zaprasza na bezpłatne szkolenie:

„Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

 

 

Szkolenie skierowane jest  do organizacji pozarządowych – beneficjentów „Małych projektów”
(możliwości pozyskania wkładu własnego do realizacji projektów)

 

 

Szkolenie odbędzie  się w siedzibie Stowarzyszenia LGD,  Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
w dniu 18.04.2011r. o godz.10:00-16:00

 

 

Zgłoszenia  przyjmowane są od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00-16:00 pod numerem tel/fax 75 78 13 163  lub poprzez e-mail:doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl,

 

 

W związku z dużym zainteresowaniem, zwracamy się z prośbą o delegowanie na szkolenie po jednym przedstawicielu z organizacji.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

  • Nowelizacja  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  • Omówienie znaczenia zmian w ustawie dla prowadzenia działalności i funkcjonowania organizacji pozarządowych.
  • Możliwości pozyskania wkładu własnego na realizację „Małych projektów”.
  • Podsumowanie.

 

W trakcie szkolenia przewidziano przerwę kawową.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, Tel. 75 7813163, e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

 

 

Szkolenia organizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013.

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty