27.11.2015
Agnieszka Muszka

Zmiana organizacji ruchu

Zmiana organizacji ruchu

W związku z zakończeniem przebudowy dróg gminnych tj. ul. Garbarskiej i ul. Rybnej w Gryfowie Śląskim Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w ramach zadania została wprowadzona docelowa zmiana organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu dotyczy ul. Garbarskiej (na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Rybnej) i ul. Młyńskiej (na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul. Wojska Polskiego).

Przy przedmiotowych drogach istnieje ciasna zabudowa i wąski pas drogowy, który ograniczył w znacznym stopniu parametry techniczne ulic. Wobec powyższego zostało wprowadzone najbardziej optymalne rozwiązanie a mianowicie ruch jednokierunkowy znakami D-3 zamykając drugi kierunek znakiem B-2 na ulicy Młyńskiej oraz na Garbarskiej co znacznie poprawi przepustowość obu ulic. Dodatkowo wprowadza się strefę zamieszkania D-40 z jej odwołaniem D-41 celem poprawienia bezpieczeństwa na ulicach.

Na skrzyżowaniu z ul. Garbarską ze względu na przewężenie nadaje się główny kierunek pojazdom zjeżdżającym z ul Młyńskiej znakiem D-5 i kierunek podporządkowany znakiem B-31.Przy skrzyżowaniu z drogą Krajową nr 30 zostaje dostawiony znak informacyjny E-2a oraz znak Stop.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty