17.10.2023
Paweł Cerkanowicz

Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim wyróżniony w konkursie „Żłobek Roku 2023”

Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim   wyróżniony w konkursie „Żłobek Roku 2023”

W dniach 28-29 września 2023r we Wrocławiu miałam ogromny zaszczyt reprezentować Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim i uczestniczyć w VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Żłobków i Klubów Dziecięcych „Bo jakie początki, takie będzie wszystko”, którego organizatorem było I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych
i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych,  nad wydarzeniem Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Żłobek w Gryfowie należy jako członek do I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych
i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych od października 2020 roku. Organizacja zrzesza już ponad 5 tysięcy publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych
z całej Polski. Jest naszym wsparciem i inspiracją. Nasz żłobek często bierze udział
w proponowanych konkursach i projektach edukacyjnych. Pracownicy bardzo często korzystają z oferty szkoleń i webinariów. Od 2023 roku również realizowana jest w naszym żłobku Strefa Wsparcia Rodzica. Każdy rodzic naszych żłobkowiczów może się do niej zapisać bezpłatnie i korzystać z oferty spotkań ze specjalistami, szkoleń w zaciszu swojego domu poprzez łącza internetowe.

Jest mi niezmiernie miło poinformować mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, że nasza „Bajkowa Kraina” otrzymała wyróżnienie w konkursie „Żłobek Roku 2023”. Do konkursu wpłynęło łącznie z całej Polski 57 wniosków. Nominowanych przez kapitułę po ocenie formalnej do tytułu było 24 żłobki. Komisja konkursowa badała wiele obszarów działalności placówki. Pod uwagę została wzięta szeroka oferta zajęć edukacyjnych, realizacja wielu ogólnopolskich projektów edukacyjnych i przyjazna atmosfera w placówce. Komisja również sprawdzała nowoczesne sposoby zarządzanie placówką, wszystkie dokumenty, regulaminy
i procedury. Należało nawet przygotować analizę SWOT żłobka pokazać mocna i słabe strony, zagrożenia oraz szanse, realizację programu motywacyjnego dla pracowników oraz doceniono to, że cały czas pozyskujemy środki finansowe na rozwój i doposażanie żłobka. Podczas uroczystej gali we Wrocławiu 9 żłobków m.in nasz został uhonorowany wyróżnieniem, a zwycięzcami i Żłobkiem Roku 2023 został Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych. Dodatkowo kapituła konkursowa w tym roku doceniła 6 żłobków z całej Polski
i uhonorowała za działania edukacyjne na rzecz dzieci i rodziców w kwestii żywienia, za wzorcowe jadłospisy i bardzo dobrze prowadzoną kuchnie zgodnie z zasadami norm żywienia dzieci. To wyjątkowe wyróżnienie również przypadło dla naszego żłobka.

Ja ze swej strony pragnę podziękować z całego serca wszystkim pracownikom żłobka za zaangażowanie, kreatywności i poświęcenie, za to że możemy zawsze na siebie liczyć i że wspólnie tworzymy „drugi dom” dla naszych maluszków. Czym byłby lider, lokomotywa bez wagonów, bez oddanych i opiekuńczych pracowników, którym się chce pracować, którzy oddają całe swoje serce naszym najmłodszym skarbom, którzy budują rodzinną, ciepłą atmosferę placówki, do której dzieci chcą przychodzić i przychodzą z uśmiechem na twarzy.   Rodzicom dziękuję za współpracę i obdarowanie nas zaufaniem. Urzędowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski na czele z Burmistrzem Panem Olgierdem Poniźnikiem dziękuje za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie w roku 2019 prowadzenie pierwszego i jedynego w gminie żłobka. Radnym Radzie Miejskiej Gryfowa Śląskiego za dostrzeżenie potrzeby wybudowania i powołania do życia nowej jednostki organizacyjnej świadczącej opiekę nad dziećmi do lat
3 na terenie Gminy Gryfów oraz dziękuje za wspieranie naszej codziennej działalności. Szczególnie dziękuje Mariuszowi Draganowi Radnemu Rady Miejskiej, który mimo wielu obowiązków znalazł czas i bezpłatnie przygotował spot promocyjny naszego żłobka, który był też elementem aplikacji konkursowego.

To jest nasza wspólna nagroda, wyróżnienie i docenienie naszego żłobka na skali ogólnopolskiej. Nasz wspólny sukces jest właśnie efektem owocnej współpracy na różnych płaszczyznach. Konferencja była doskonałym czasem poznania dyrektorów innych żłobków
z całej Polski, wymianą doświadczeń, pomysłów, zdobyciem nowej wiedzy poprzez udział
w rewelacyjnych wystąpieniach prelegentów w kwestii ważnych i bliskich pracy w żłobku. Tego rodzaju spotkania przynoszą ogromną satysfakcję bycia dyrektorem oraz członkiem wspaniałej społeczności, która wspólnie tworzymy dla dobra i prawidłowego rozwoju dzieci w wielu do lat 3. Dziękuje kapitule konkursowej za dostrzeżenie naszej wyjątkowości
i docenienie naszej działalności i zaangażowania. Ta nagroda to zobowiązanie do jeszcze większej pracy, wysiłku i ciągłego rozwoju.

 

Anna Zawisza-Paliwoda

Dyrektor Żłobka „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim

Drukuj/generuj pdf

Na skróty