18.02.2019
Agnieszka Muszka

Żłobek Bajkowa kraina w Gryfowie Śląskim

Żłobek Bajkowa kraina w Gryfowie Śląskim

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Gryfowa Śląskiego i okolic. Żłobek miejski „Bajkowa kraina” jest już wybudowany.

Obiekt gryfowskiego przedszkola, w którym obecnie znajduje się oddział dzieci do lat 3 jest mały, już nieco przestarzały i nie ma możliwości przyjęcia wszystkich chętnych. Dlatego władze Gryfowa Śląskiego – Burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z poprzednią radą miejską – podjęli decyzję o konieczności wsparcia dla rodziców i budowie nowoczesnego żłobka. Na ten cel pozyskali środki zewnętrzne. – Pojawiła się szansa w ramach ZIT-u Aglomeracji Jeleniogórskiej na pozyskanie środków. Postanowiliśmy sporządzić projekt budowlany, złożyć wniosek i udało się uzyskać dofinansowanie – mówi z dumą Pan Andrzej Tartak zastępca burmistrza Gryfowa Śląskiego.

Zdanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha) Nr naboru RPDS.06.01.03-IZ.00-02-102/16


Początkowo zadanie miało być dofinansowane na poziomie 65,95 procent. – przyznaje Pan Andrzej Tartak, który dodaje, iż dzięki staraniom burmistrza Olgierda Poniźnika i pracowników gryfowskiego magistratu zajmujących się projektem w tym roku udało się uzyskać zapewnienie, iż dofinansowanie to zostanie zwiększone do 74,91 % procent. – Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu tego dofinansowania o dodatkowe 381.343,31  złotych. – wyjaśnia zastępca burmistrza.

W ramach zadania przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim wybudowano okazały budynek żłobka. Zadanie obejmowało m.in. budowę nowej infrastruktury technicznej, w tym zewnętrznych i wewnętrznych instalacji: wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania (gazowego), oświetlenia terenu, teletechnicznej i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zagospodarowaniu terenu poprzez m.in. budowę ciągów pieszo- jezdnych wraz z zabezpieczeniem placu manewrowego, parkingu na 30 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz budowie zjazdu z drogi publicznej.

W ramach prac, które mają się zakończyć do 25 lutego br. zostanie także zagospodarowany teren wokół żłobka wraz z jego ogrodzeniem.

Najbardziej okazale na tym terenie prezentuje się sam obiekt żłobka. Charakteryzuje się on następującymi parametrami technicznymi:
• powierzchnia użytkowa – 677,16 m2
• powierzchnia zabudowy – 773,85 m2
• kubatura –4 294,9 m3

Gryfowski żłobek jest w pełni wyposażony. W ramach zadania zakupiono nowoczesne wyposażenie kuchni, sanitariatów oraz co z pewnością najbardziej ucieszy maluchy pełne wyposażenie sal zabaw, czy szatni.

Obiekt przewidziany jest na 40 dzieci, które do dyspozycji będą miały dwie sale zabaw gdzie przy każdej z nich znajduje się osobna łazienka z armaturą dostosowaną tak do potrzeb maluchów jak i do potrzeb opiekunów oraz sale do odpoczynku. Ponadto w żłobku jest tak zwana sala sensoryczna, w której będą odbywały się zajęcia pobudzające poprawne funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Ten rodzaj zajęć znajduje coraz więcej zwolenników doceniających ich pozytywny wpływ na rozwój dziecka.


Żłobek w Gryfowie Śląskim to także nowoczesne zaplecze, czyli w pełni wyposażona kuchnia, która będzie niedostępna dla osób postronnych. Jako ciekawostkę możemy podać, iż jej pracownicy będą posiadali specjalne karty chipowe, bez których wejście będzie niemożliwe. W obiekcie znajduje się oczywiście pralnia i zaplecze magazynowe a pracownicy żłobka będą mieli tu do dyspozycji obszerne i w pełni wyposażone pomieszczenie socjalne.


Całe zadanie opiewa na ponad pięć milionów złotych. Pierwotna wartość projektu to kwota 4.912.575,37 zł. Natomiast wartość projektu po zwiększeniu dofinansowania wyniosła 5.278.081,24 zł. Całkowita wartość robót budowlanych to kwota 5.092.985,62 zł brutto a wartość zakupionego wyposażenia to 237.414,60 zł brutto.

Podczas projektowania żłobka pomyślano już o przyszłości i możliwości wybudowania tuż obok nowoczesnego przedszkola, o czym jeszcze w ubiegłym roku mówił nam Burmistrz Olgierd Poniźnik, który nie ukrywał, iż liczy, że uda się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne – Mamy tam rezerwę terenu, m.in. parkingi, wjazd są już dostosowane z myślą o tym, że to przedszkole kiedyś będzie.

Po dokończeniu prac przy żłobku i uzyskaniu wszystkich odbiorów Rada Miejska będzie musiała podjąć uchwałę o utworzeniu nowej jednostki i nadaniu jej statutu dopiero wówczas burmistrz ogłosi konkurs na dyrektora żłobka. Po jego wyłonieniu rozpoczną się zapisy pierwszych maluchów. Wstępnie mówi się, iż będzie to miało miejsce w drugiej połowie maja bieżącego roku, a dzieci do żłobka pójdą od nowego roku szkolnego, czyli od września 2019.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty