18.10.2019
Paweł Cerkanowicz

Zgłoś kandydata do tytułu Społecznik Roku 2019 Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zgłoś kandydata do tytułu Społecznik Roku 2019 Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza VII edycję konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2019 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

Tytuł „Społecznik Roku 2019 Gminy i Miasta Gryfów Śląski” jest nagrodą honorową, której celem jest promowanie osób aktywnych społecznie na rzecz osób potrzebujących pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego. Kandydatury do tytułu można zgłaszać do 30 listopada 2019 roku na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pok. 9.

Regulamin przyznawania tytułu „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”

 1. Tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” przyznawany jest osobom fizycznym.
 2. Konkurs o tytuł „Społecznik Roku” ogłasza i rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski będący

Przewodniczącym Kapituły Konkursu, w skład której wchodzą:

 1. a) Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
 2. b) Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,
 3. c) Przewodniczący Komisji Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,
 4. d) Inspektor ds. infrastruktury społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
 5. Kandydatów do tytułu może zgłaszać każdy obywatel i instytucja wg następujących zasad:
 6. a) kandydatury należy zgłaszać pisemnie na adres Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub osobiście w Sekretariacie Urzędu pok. 9, w terminie do 30 listopada każdego roku,
 7. b) zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko kandydata,

– imię i nazwisko osoby lub instytucji zgłaszającej,

– opis działalności kandydata,

– uzasadnienie kandydatury.

 1. Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń zostanie umieszczona na stronie internetowej Gryfowa Śląskiego.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi co roku na ostatniej w danym roku sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.
 3. Kapituła może przyznać za dany rok więcej niż jeden tytuł.
 4. Wyróżnieni tytułem otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty