07.12.2020
Paweł Cerkanowicz

Zgłoś kandydata do tytułu Społecznik Roku 2020 Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zgłoś kandydata do tytułu Społecznik Roku 2020 Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza VIII edycję konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2020 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

Tytuł „Społecznik Roku 2020 Gminy i Miasta Gryfów Śląski” jest nagrodą honorową, której celem jest promowanie osób aktywnych społecznie na rzecz osób potrzebujących pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego. Kandydatury do tytułu można zgłaszać do 23 grudnia 2020 roku na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pok. 9.

Regulamin przyznawania tytułu „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”

1. Tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” przyznawany jest osobom fizycznym.

2. Konkurs o tytuł „Społecznik Roku” ogłasza i rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski będący przewodniczącym Kapituły

W skład kapituły wchodzą także:

a) Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,

b) Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

c) Przewodniczący Komisji Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

d) Inspektor ds. infrastruktury społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

3. Kandydatów do tytułu może zgłaszać każdy obywatel i instytucja wg następujących zasad:

a) kandydatury należy zgłaszać pisemnie na adres Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub osobiście w Sekretariacie Urzędu pok. 9, w terminie do 23 grudnia 2020 roku.

b) zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko kandydata,

– imię i nazwisko osoby lub instytucji zgłaszającej,

– opis działalności kandydata,

– uzasadnienie kandydatury.

  1. Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń zostanie umieszczona na stronie internetowej Gryfowa Śląskiego.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu na sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w styczniu 2021 roku.
  3. Kapituła może przyznać za dany rok więcej niż jeden tytuł.
  4. Wyróżnieni tytułem otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty