04.05.2017
Agnieszka Muszka

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW na terenie Sołectw

ZBIÓRKA  WIELKOGABARYTÓW  na terenie Sołectw

Informujemy, że trwa akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).


Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane!

Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerach.


Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji!


Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

05.05 – 06.05.2017 r. Krzewie Wielkie: 1. przy świetlicy wiejskiej; 2. przy byłej szkole.

                                   Młyńsko: 1. Łąka k. P. Łukasika; 2. Łąka obok kościoła

 

08.05 – 09.05.2017 r. Rząsiny: 1. przy świetlicy wiejskiej, 2. Rząsiny – plac przy drodze prowadzącej do Wolbromowa.

10.05.-11.05.2017 r. Ubocze: 1. obok świetlicy wiejskiej; 2. plac u p. Sarzyńskiej (była świetlica pod kasztanami; 3. plac koło firmy p. Orłowskich ( były BUMAX).

12.05.- 13.05.2017 r. Proszówka: 1. przy remizie strażackiej; 2. plac przy zamku „GRYF”.

15.05-16.05.2017 r. Wieża: 1. plac przy krzyżu; 2. zbiegu dróg powiatowej z gminną (obok budynku 44).

17.05-18.05.2017 r. Wolbromów: 1. przy remizie strażackiej; 2. przy boisku.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty