08.06.2021
Paweł Cerkanowicz

Zawiadomienie o zebraniu sołeckim

Zawiadomienie o zebraniu sołeckim

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Rząsiny, że na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Rząsiny, które odbędzie się 20 czerwca 2021r. ( niedziela ) o godz. 13 15 w Szkole Podstawowej.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności
  2. Zatwierdzenie porządku zebrania
  3. Informacja o sołeckiej ordynacji wyborczej
  4. Wybór Sołeckiej Komisji Wyborczej

 UWAGA!

Dla spełnienia wymogu zebrania, w przypadku braku quorum, zostanie ono zwołane w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu o godz. 1330.

 

                                                                                                                 Serdecznie zapraszam

                                                                                                                 w imieniu Rady Sołeckiej

                                                                                                                 /-/ Katarzyna Jezierska

                                                                                                                 Sołtys Sołectwa Rząsiny

Drukuj/generuj pdf

Na skróty