15.09.2020
Paweł Cerkanowicz

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców sołectwa Wolbromów, że dnia 5 września 2020 r. Pan Zbigniew Chodorski złożył rezygnację z funkcji sołtysa sołectwa. Na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Sołectwa Wolbromów zarządzam w dniu 11 września 2020 r. rozpoczęcie procedury wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa sołectwa Wolbromów.

W związku z powyższym zwołuję na dzień 27 września 2020 r. (niedziela) na godz. 10.00 na boisku sportowym (altana) w Wolbromowie przedwyborcze zebranie wiejskie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności.
  2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
  3. Informacja o sołeckiej ordynacji wyborczej.
  4. Wybór Sołeckiej Komisji Wyborczej.

 

U W A G A !

Dla spełnienia wymogu ważności zebrania, w przypadku braku quorum, zostanie ono zwołane w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu o godz. 10.15.     

 

                                                                                                                                                                      Serdecznie zapraszam

                                                                                                                                                                     /-/ Olgierd Poniźnik

                                                                                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                                                                                           Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty