29.01.2020
Paweł Cerkanowicz

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Wieża, że na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z w o ł u j ę

zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Wieża, które odbędzie się 16 lutego 2020 r. ( niedziela)

o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej .

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności
  2. Zatwierdzenie porządku zebrania
  3. Informacja o sołeckiej ordynacji wyborczej
  4. Wybór Sołeckiej Komisji Wyborczej

U W A G A  !

Dla spełnienia wymogu ważności zebrania, w przypadku braku quorum, zostanie ono zwołane w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu o godz. 1715

                                                                                                                                             Serdecznie zapraszam

                                                                                                                                                                                 /-/ Justyna Wesołowska

                                                                                                                                                                                     Sołtys Sołectwa Wieża

Drukuj/generuj pdf

Na skróty