19.02.2016
Agnieszka Muszka

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Uprzejmie informuję, że na przełomie lutego i marca bieżącego roku odbędzie się cykl zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Gryfów Śląski. Poniżej przedstawiam terminarz tych zebrań oraz proponowany porządek zebrania.

Terminarz zebrań wiejskich

 

Lp.

Miejscowość, lokal

Data godzina

1.

Ubocze  świetlica wiejska

21 lutego 2016 r. godz. 17.00

2.

Wolbromów  świetlica wiejska

29 lutego 2016 r. godz. 17.00

3.

Rząsiny  świetlica wiejska

01 marca 2016 r. godz. 17.00

4.

Proszówka świetlica wiejska

03 marca 2016 r. godz. 18.00

5.

Krzewie Wielkie świetlica wiejska

07 marca 2016 r. godz. 17.00

6.

Młyńsko  świetlica wiejska

09 marca 2016 r. godz. 17.00

7.

Wieża świetlica wiejska

11 marca 2016 r. godz. 17.00

Proponowany porządek zebrania:

1) Otwarcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.

2) Sprawozdanie sołtysa z realizacji zadań w 2015 r.

3) Omówienie projektu Statutu Sołectwa w ramach konsultacji społecznych.

4) Przedstawienie zadań realizowanych w ramach budżetu Gminy i Miasta na 2016 r.

5) Ocena stanu bezpieczeństwa w sołectwie.

6) Komunikaty urzędowe i sprawy bieżące sołectwa.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty