10.11.2016
Agnieszka Muszka

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu , PZDR Lwówek Śląski
zaprasza na konferencję  stowarzyszenia, KGW, zespoły folklorystyczne , sołtysi i rady sołeckie z terenu powiatu lwóweckiego
nt. „Wsparcie wdrażania lokalnych strategii rozwoju, czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”, która odbędzie się
19-11-2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kulturyw Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 33 a

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, PZDR Lwówek Śląski zaprasza stowarzyszenia, KGW, zespoły folklorystyczne, sołtysów i rady sołeckie z terenu powiatu lwóweckiego na konferencję „Wsparcie wdrażania lokalnych strategii rozwoju, czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”, która odbędzie się 19-11-2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kulturyw Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 33 a.

P R O G R A M
 11:00 – 11:15  Przywitanie uczestników – kierownik PZDR Andrzej Larek
 11:15 – 11:45 „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich „
  „ Sprzedaż okazjonalna prowadzona przez Koła Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych”-wykład – DODR Wrocław – Izabela Michniewicz 
 11:45 -12:00  Prezentacja – Stowarzyszenie Rozwoju Proszówka – 
 Anna Zawisza –Paliwoda
 12.00-12.15 – przerwa
 12:15 – 12:45 Zakładanie i działalność KGW –R Z R,K i O R Jelenia Góra 
prezes p. Ryszard Kucharski 
 12:45 -13:00  Prezentacja – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny – 
prezes Stanisław Czajewicz 
 Dyskusja

P R O G R A M

 11:00 – 11:15  Przywitanie uczestników – kierownik PZDR Andrzej Larek

 11:15 – 11:45 „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  „ Sprzedaż okazjonalna prowadzona  przez Koła Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych”-wykład – DODR Wrocław – Izabela Michniewicz

 11:45 -12:00  Prezentacja – Stowarzyszenie Rozwoju Proszówka –  Anna Zawisza –Paliwoda 

 12.00-12.15 – przerwa

 12:15 – 12:45 Zakładanie i działalność KGW –R Z R K i O R Jelenia Góra prezes p. Ryszard Kucharski

 12:45 -13:00  Prezentacja – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny – prezes Stanisław Czajewicz

 Dyskusja

Drukuj/generuj pdf

Na skróty