03.09.2014
Agnieszka Muszka

Zapraszamy na piknik

Zapraszamy na piknik

Stowarzyszenie Pegaz oraz Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze zapraszają na Piknik Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu „Symbioza JST i NGO”, gdzie poszczególne organizacje będą miały okazję zaprezentować się przed lokalną społecznością.

14 września 2014r. godz. 14.30
Rząsiny . Plac obok świetlicy szkolnej.
Impreza towarzysząca Dożynkom Gminnym w Rząsinach.
Organizacje Pozarządowe zapraszają do udziału
w grach i zabawach ruchowych , w warsztatach plastycznych
oraz wielu innych atrakcjach przygotowanych dla dzieci.
Zapraszamy również organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy społeczne
do udziału w spotkaniu integracyjnym przy ognisku, które odbędzie się w ogrodzie przy plebani.
14 września godz. 17.00
Projekt ma na celu zwiększenie zakresu i poprawę jakości współpracy Jednostek
Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych w regionie jeleniogórskim.
Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Pegaz w
Jeleniej Górze, ul. Groszowa 7, IIIp., w godzinach 8.00-16.00,
tel.75 75 23 23075 75 23 230, oraz pisząc na adres pegaz_ngo@o2.pl

Projekt „Symbioza JST i NGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Drukuj/generuj pdf

Na skróty