19.10.2016
Agnieszka Muszka

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Jeleniej Górze

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Jeleniej Górze

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.
W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Jeleniej Górze.
 Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki.
Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail z którego przyszło zgłoszenie.
Szkolenie odbędzie się:
24 października br. w godz. 10.00-15.00, w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, sala nr 15; 
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z zaznaczeniem miejsca spotkania na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl 

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Jeleniej Górze. 

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail z którego przyszło zgłoszenie.
Szkolenie odbędzie się 24 października br. w godz. 10.00-15.00, w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, sala nr 15; Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z zaznaczeniem miejsca spotkania na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl 

Program:  
10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników 
10.15 – 10.30 Powitanie  i otwarcie spotkania przez panią Agnieszkę Kowol Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD
10.45 – 12.00 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Jolanta Kluba cz. 1
12.00 – 12.15 Przerwa  
12.15 – 13.30 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Jolanta Kluba cz. 2
13.30 – 13.45 Przerwa  
13.45 – 14.45 Omówienie ogólnych zasad oceny formalnej i merytorycznej ofert zadań publicznych realizowanych w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego:
– z Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki – ogólne zasady ocen omówi pani Paulina Gibek
14.45 – 15.00 Dyskusja, podsumowanie  i zakończenie.

 Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki

Program:

  10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników 10.15 – 10.30 Powitanie  i otwarcie spotkania przez panią Agnieszkę Kowol Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD10.45 – 12.00 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Jolanta Kluba cz. 112.00 – 12.15 Przerwa  12.15 – 13.30 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Jolanta Kluba cz. 213.30 – 13.45 Przerwa  13.45 – 14.45 Omówienie ogólnych zasad oceny formalnej i merytorycznej ofert zadań publicznych realizowanych w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego:- z Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki – ogólne zasady ocen omówi pani Paulina Gibek14.45 – 15.00 Dyskusja, podsumowanie  i zakończenie.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty